Jak funguje strom - Co možná nevíte

05.06.2019

Civilizační pokrok, vývoj, zalidněnost, zvětšování měst. Být trendy přeci znamená růst, stavět a budovat. To všechno se ale děje na úkor zeleně. Zelené pastviny jsme vyměnili za betonová náměstí. Lesy začaly mizet z map, na lukách a kopcích za městem se začaly rodit satelity. Ale jak už to bývá, přišlo vystřízlivění. Souznění s přírodou nám po čase začalo chybět. Až příliš pozdě nám došlo, že zeleň je pro život lidí nezbytná a že každá rostlina zastává důležitou funkci.

Zelená je barvou klidu, naděje a rovnováhy

Strom. Možná vás překvapí jak moc je pro planetu Zemi důležitý. Zdravý, spokojený strom, dobře zásobený vodou, dokáže totiž mnohem víc, než ty nejlepší klimatické mechanizmy. Jeho funkci nikdy nemůže nahradit žádný stroj.

Co všechno pro nás tento zázračný přírodní úkaz dělá a proč je tak nezbytné jich mít kolem sebe co nejvíce?

Strom vyrovnává teplotu

Pod jeho rozkvetlou korunu se můžeme schovat při parném létě a jeho stín nás vždy ochladí. Stromy ve městech při letních parnech ochlazují ulice a to je při dnešních klimatických podmínkách více než potřebné. V noci je pod stromem naopak tepleji.

Přední výrobce kyslíku

Ze školy si všichni pamatujeme, že strom produkuje kyslík jako produkt fotosyntézy. Průměrný smíšený les dokáže vyprodukovat 10 tun kyslíku za rok.

Lepší vzduch díky stromům

Strom pro svoji funkci nepotřebuje žádnou jinou, než sluneční energii. Pokud má dostatek vláhy, spokojeně si roste, ze svých listů produkuje aromatické látky, zlepšuje kvalitu vzduchu a zvlhčuje jej. Navíc mimo tvorby kyslíku na sebe strom navazuje prach a spotřebovává oxid uhličitý. Strom je tedy zároveň takovou přírodní čističkou vzduchu.

Přírodní vodní pumpa

Strom zadržuje vodu v krajině. Kořeny čerpají spodní vodu a tu poté odpařují. Kořeny si z půdy berou pro svůj růst také živiny, které po odpaření vody zůstávají a podporují růst stromu, jeho kořenům, větvím a listí. Díky tomu zároveň dochází k ochlazování okolí. Opadané listy ležící pod stromem mají pro změnu za následek tvorbu kvalitní půdy. Stromy totiž pomáhají při tvorbě vrchní půdy, které se říká ornice.

Strom jako útočiště

Strom se stal za dobu své existence kultovní majestátnou rostlinou. Díky své dlouhověkosti a velikosti někdy až mytickou. Strom patří mezi největší organismy na naší planetě. Nejen, že se pod jeho rozvětvenou korunu rádi skryjí lidé. Strom slouží jako biotop vytvářející prostředí pro život různých druhů rostlin a zároveň nabízí útočiště různým druhům hmyzu. V korunách pak hnízdí ptáci.

Když si to tedy shrneme, strom je polyfunkční. Ochlazuje krajinu, produkuje kyslík, čistí vzduch, váže na sebe prach, čerpá spodní vodu, hnojí půdu, poskytuje dřevo, dává stín, tlumí hluk, láme vítr.

Zachrání lesníci naše lesy? VIDEO.