Nestátní vlastníci lesů oslovili poslance kvůli novele lesního zákona. Průtahy je posílají ke krachu

Poslanecká sněmovna začala projednávat ve 3. čtení novelu tzv. "lesního zákona". Daleko se však nedostala a není ani jisté, zda bude jednání o tomto zákonu pokračovat v pátek a nebo dojde k dalšímu odložení. Nestátní vlastníci lesů tak stále nemají žádné záruky, že získají mimořádné dotace, které byly přislíbeny vládou a které jsou určeny k obnově lesů postižených historicky nejrozsáhlejší kalamitou. Jejich vyplacení je podmíněno přijetím novely lesního zákona, který poté musí schválit Senát a podepsat prezident republiky.

Přijetí zákona mohou výrazně zkomplikovat řada pozměňovacích návrhů. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) jednoznačně podporuje pozměňovací návrhy, které upřesňují nebo doplňují novelou navržené změny, byly projednány s lesnickými odborníky i majiteli lesů a které umožní vyplácení finančních příspěvků na zvládání mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích vlastníkům nestátních lesů. K některým pozměňovacím návrhům však zastává odlišné stanovisko. "Za všechny nestátní vlastníky lesů postižené kalamitou se Sdružení vlastníků lesů obrátilo na poslance s žádostí, aby podpořili pozměňovací návrhy, které jsou nyní důležité, na rozdíl od těch, které mohou a musí počkat, protože potřebují širší politickou a odbornou diskusi," říká předseda SVOL František Kučera.

"Diskuse k pozměňovacím návrhům, která se rozhořela ve třetím čtení, prodlužuje a komplikuje přijetí novely a ve svém důsledku zhorší již tak katastrofální ekonomickou situaci nestátních vlastníků lesů a prohloubí krizi lesního hospodářství."