13 zajímavostí ze života NEJ stromů

14.09.2022

Jsou to obři, kteří svojí velikostí překonají všechny živé organismy na planetě. A některé pamutují doslova věky. Pojďme se podívat za těmi NEJvětšími a NEJstaršími stromy na Zemi. 

Stromy začínají svůj život jako drobné semenáčky, postupně však získávají svou velikostí převahu nad všemi ostatními rostlinami na planetě. Délka jejich života přesáhne trvání toho  lidského třeba i o tisíc let. 

 1. Stromy patří mezi rostliny dlouhověké a dorůstají také značných rozměrů, v lese obhospodařovaném člověkem se mýtí zpravidla ve věku 100-150 let, stromy ponechané svému přirozenému vývoji se mohou dožívat až několika set let.
 2. Dub letní se dožívá 400-500 let, výjimečně se někteří jedinci mohou dožít až 1000 let. Tyto staré stromy pak mohou dosahovat průměru kmene až čtyři metry a objemu 40 m3 dřeva. 
 3. Za nejstarší žijící dub České republiky je považovaný Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou, jehož věk dendrochronologická metoda určila na více než 1000 let.
 4. Nejvyšším stromem rostoucím v Evropě je smrk ztepilý, tento jehličnan dosahuje běžně výšek 30-50 m, výjimečně může dorůst až do 70 metrů.
 5. Jedny z nejmohutnějších smrků rostly v minulosti na Šumavě, Želnavský smrk poražený v roce 1864 byl vysoký 69 metrů, smrk padlý v roce 1870 v polesí Zátoň měl průměr 178 cm, výšku 57 metrů a objem 44 m3.
 6. Nejvyšším českým, přesně změřeným smrkem dvacátého století byl Král smrků v Boubínském pralese, který měl před svým pádem v roce 1970 výšku 57,2 metru a objem téměř 30 m3.
 7. Krále smrků ze Šumavy již přerostl tzv. Těptínský smrk rostoucí v údolí Kamenického potoka u Těptína východně od Prahy, který v roce 2003 měřil 58 metrů s obvodem 515 cm; byl vyvrácen vichřicí v červnu 2008.
 8. V současnosti rostou v Evropě smrky vyšší než 50 metrů, například v bosenském pralese Peručina.
 9. V Česku je nejvyšším změřeným žijícím stromem 64,1 metru vysoká douglaska tisolistá ve Vlastiboři na Jablonecku (vysoká je tedy téměř jako Petřínská rozhledna v Praze - 65,5 metru).
 10. Světové velikány mezi stromy najdeme v čeledi tisovcovitých - sekvojovec obrovský, nazývaný také mamutí strom, dosahuje výšek okolo 100 metrů a věku 2000-3000 let. Tento druh je nejmohutnějším živým organismem na naší planetě.
 11. Nejvyšším žijícím stromem na světě je sekvoj vždyzelená v Redwood National and State Parks v Kalifornii s výškou 115,5 metru.
  Přístup k sekvoji byl správou kalifornského národního parku Redwood omezen, a kdokoli bude v okolí takřka 116 metrů vysokého gigantu přistižen, může čelit až půlročnímu vězení či pokutě ve výši 5000 dolarů (120 tisíc korun). Důvodem zákazu je, že ke stromu nevedou žádné oficiální stezky a turisté tak musejí projít přes hustě zalesněnou oblast. Od roku 2006, kdy byla rekordně vysoká sekvoje objevena, tak došlo k závažné degradaci prostředí. 
 12. Strom s největším známým obvodem kmene na světě je tisovec Montezumův zvaný El Arbor del Tule, neboli Tulský strom v jižním Mexiku s obvodem kmene 42 metrů a průměrem 14 metrů. Tento tisovec je jedním z nejstarších a největších stromů na světě; uvádí se, že je vůbec nejobjemnější. Roste v malém městečku Santa María del Tule na nádvoří barokního kostela, který se krčí v jeho sousedství. Strom je vyšší než jeho věže a stále roste. V roce 2001 byl tento tisovec zapsán do Předběžného seznamu světového dědictví UNESCO.
 13. Nejstaršími rostoucími stromy jsou některé druhy borovice, konkrétně ve vysokohorských podmínkách rostoucí borovice osinatá se zdokumentovaným věkem více než 4500 let.