Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů upozorňuje na potenciální rizika aplikace novely drážního zákona a žádá ministra dopravy o společné řešení problematiky. Potenciální rizika aplikace ustanovení §10 odst. 3 novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, na lesní ekosystémy a životní prostředí v okolí drah.

Vichřice napáchala škody samozřejmě nejen ve státních lesích, ale také na majetcích v soukromém, obecním nebo církevním vlastnictví. Pro vlastníky lesů, bojující s historicky nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou, je smršť Sabine, která se prohnala republikou, další vážnou komplikací. V některých lesích již nyní platí zákaz vstupu pro veřejnost....

Kůrovcová kalamita leckde proměnila lesy v měsíční krajinu a bojují s ní lesníci prakticky v celé republice. Kůrovec je škůdce, kterého ostatní brouci nejspíš označují za "supermana". Některé jeho schopnosti likvidovat stromy jsou až neuvěřitelné. Věděli jste například, že:

Kůrovcová kalamita, která decimuje smrkové porosty v republice, přináší problémy, které si lidé často neuvědomují. Mezi nejvážnější patří hrozba pádu uschlých stromů - takzvaných souší - a riziko zranění. Ve větrných dnech a také v případě, že napadne velké množství těžkého sněhu, toto riziko vzrůstá.

Tuzemské lesy zažily těžký rok 2019 zejména vinou historicky nejrozsáhlejší kůrovcové kalamity. Kůrovec však nebyl jedinou výzvou, se kterou se vlastníci lesů, lesníci nebo odborníci na výzkum v oboru lesnictví vypořádali. Tady je 5 nejdůležitějších událostí Zn. "Týkalo se lesů v roce 2019".

V posledních letech roste před Vánocemi zájem o stromky v nádobě (květináči). Mnoho lidí si zakoupí vánoční stromek v nádobě s tím, že jej po skončení vánočních svátků vysadí někam do lesa. I toto však má svá pravidla a navíc je o stromek potřeba pečovat specifickým způsobem, aby nedopadl jako kapři puštění zpět do vody - tedy nezahynul.