V souvislosti s katastrofálním suchem, které je podle meteorologů i hydrologů nejhorší za posledních 500 let, je ve vyprahlých lesích těžce zkoušených kůrovcovou kalamitou a dalšími dopady sucha každý kousek stínu i možnost zadržet vodu dobrý. Má ale smysl zbavit stromy napadené kůrovcem kůry a nechat je stát v porostu? Zajistí tyto stojící suché...

O lesy se Ing. Josef Nevěčný, odborný lesní hospodář společnosti Město Litovel, stará 46 let. Zažil už mnohé, ale situace, ve které se ocitl nyní, nemá obdoby. "Pokud se nenajde způsob, jak odtud odvézt dřevo, vůbec si teď nedokážu představit, že bychom to mohli zvládnout," říká unaveným hlasem do telefonu. Osobní rozhovor není možný, Litovel patří...

Individuální zdravotní procházka tam, kde je minimální kontakt s dalšími ledmi, zůstala v současné situaci jako možnost ukonejšit znepokojenou duši a protáhnout tělo. Jestliže máte možnost, využijte k ní les. Tady je 5 benefitů osamělé procházky lesem.

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů upozorňuje na potenciální rizika aplikace novely drážního zákona a žádá ministra dopravy o společné řešení problematiky. Potenciální rizika aplikace ustanovení §10 odst. 3 novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, na lesní ekosystémy a životní prostředí v okolí drah.

Vichřice napáchala škody samozřejmě nejen ve státních lesích, ale také na majetcích v soukromém, obecním nebo církevním vlastnictví. Pro vlastníky lesů, bojující s historicky nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou, je smršť Sabine, která se prohnala republikou, další vážnou komplikací. V některých lesích již nyní platí zákaz vstupu pro veřejnost....