Lesy na území dnešní České republiky prošly během dvou světových válek a nástupem komunismu bouřlivými majetkovými změnami. Zatímco na začátku století stát lesy téměř nevlastnil, na jeho konci byly takřka všechny lesy státní. Až změny v roce 1989 umožnily navrácení lesních majetků jejich někdejším vlastníkům. V současnosti je v České republice cca...

Lesníci říkají, že mají les jen "půjčený" od kolegů, kteří se o něj starali před nimi a jejich úkolem je ho předat v co nejlepším stavu dále. Jenže historicky největší kůrovcová kalamita pro současnou generaci lesníků přichystala obrovskou výzvu - už několik let bojují o budoucnost lesů pro nás všechny.

Obecní lesní majetek Lesy města Písku s. r. o. protkávají desítky kilometrů tras určených pro rekreaci. Navštěvují je rodiny s dětmi, běžci, cyklisté... Protáhnout tělo mohou ve speciálních lesních stanovištích s vybudovanými prvky ke cvičení malí i velcí. "Během koronakrize se k lesům veřejnost obrátila ještě v daleko větší míře, než kdy dřív,"...

Dnes stojí lesní hospodářství před obrovským problémem, se kterým se naposled potýkalo v 80. letech 20. století při imisní kalamitě - a to je zalesňování mnohahektarových holin. Jak k tomu lesníci přistupují? Co funguje a co ne? A proč se vlastníci nestátních lesů bez pomoci státu při obnově kalamitních holin neobejdou?

Veselý, pracovitý a velmi odhodlaný. To je první dojem, který z rozhovoru s Ing. Josefem Forstem získáte. Na pozici ekonoma a výrobního technika společnosti Domažlické městské lesy s r. o., působí několikátým rokem. Po otci, který byl také lesníkem, má "zelenou krev". A ještě něco... hrdě se hlásí k Chodům, kteří střežili naši hranici od nepaměti.

V posledních letech řada vědců poukázala na to, že i hospodářské lesy mohou skýtat velmi dobré podmínky pro život mnohých organismů, a tím podporovat biodiverzitu. Důležité je pěstovat lesy v různých věkových třídách v rámci jednoho území. Tím dochází k vytváření rozrůzněné mozaiky různých stanovišť s rozdílným prostředím mikrobiotopů.