Globální změna klimatu se stoupajícími teplotami a zvyšujícím se suchem má negativní dopad na lesní ekosystémy. Mění se jejich produktivita, uhlíková rovnováha, stoupá míra poškození stromů hmyzem, chorobami a kalamitami. Stromy odumírají. Vědci ale našli překvapivě odolnou dřeinu, která by se s extrémy mohla vypořádat. Jedná se o jedli belokorou. ...

Sucho posledních let a s ním spojené přemnožení podkorního hmyzu vedlo k dramatickému nárůstu kalamitních těžeb a ke vzniku rozsáhlých holin. České lesnictví se tak ocitlo v situaci, kdy je nutné zakládat nové porosty odolné předpokládaným změnám klimatu a zároveň plnící všechny ekosystémové i hospodářské funkce. Dosud používané postupy tu ale...

Lesníci mají po celý rok plné ruce práce. Zejména nově vysázené stromky potřebují jejich neustálou pozornost. Pro mladý les je lesník superhrdinou, který odráží útoky škůdců, brání stromky proti utlačení plevelem i před zvěří, která by si na nich s chutí smlsla.

Základem kvalitního lesa je geneticky vhodný původní reprodukční materiál. Jak ale zjistit, že tomu tak skutečně je? Metodika využití DNA markerů je spolehlivým nástrojem.