Od poloviny dvacátého století klesají stavy tetřevovitých v celé střední Evropě i ve Skandinávii. Příčin je více. Za vymírání tetřívků mohou změny životního prostředí, predátoři a některé další antropogenní faktory. A potíž je také s potravou.

V lesním hospodářství evropských zemí je v současné době rozšířeno více než 150 nepůvodních druhů dřevin z mimoevropských oblastí. Ještě větší množství najdeme pak v okrasných parcích či arboretech. Patří "exoti" do našich lesů?

Nasbírat si dřevo se může mnoha lidem jevit jako praktická a beznákladová forma opatřování otopu. Do určité míry je to možné, pozor ale, abyste se nedostali do problémů s vlastníkem lesa nebo přímo se zákonem.