5 výhod, které přináší lesům umělá inteligence

13.07.2023

Umělá inteligence má své uplatnění napříč všemi obory a představuje také skvělý nástroj pro monitorování, hospodaření, správu i ochranu lesa. Její síla se nachází v družicovém sledování lesů a v chytrých algoritmech, které umožňují vědcům přesně detekovat a analyzovat vše související s jejich stavem i hrozícími riziky.

Podívejte se spolu s námi, čím vším může být lesníkům, majitelům lesů i vědeckým pracovníkům umělá inteligence neocenitelným pomocníkem a nástrojem.

1. Monitoring z vesmíru zachytí invazi škůdců i nelegální těžbu dřeva

Použití umělé inteligence představuje skutečnou revoluci ve způsobu provádění družicového sledování lesů. Je totiž výrazně rychlejší než tradiční metody sběru a analýzy dat a díky ní mohou vědci ihned identifikovat změny v lesním porostu. Díky umělé inteligenci lze také včas odhalit potenciální hrozby pro zdraví lesů. To snižuje čas a zdroje potřebné k monitorování lesů a vědci se tak mohou soustředit na poskytování účinných řešení k jejich ochraně. Satelitní monitorování lesů je přesnější a umožňuje odhalení změn, které nemusí být viditelné pouhým okem. Algoritmy umělé inteligence dokáží pomoci také k odhalení nelegální těžby dřeva a dalších činností, které mohou mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Jejich monitorováním a včasným zásahem lze lesy chránit před ničením a zajistit, aby zůstaly zdravou součástí našeho životního prostředí.

2. Díky datům ze satelitů mohou lesníci efektivněji hospodařit

Díky satelitům dokáže umělá inteligence detekovat jemné změny ve zdraví stromů, jako je přítomnost škůdců nebo nedostatek živin. Děje se tak provedením analýzy růstových vzorců lesů. Na základě zjištěných dat pak mohou vědci na změny rychle reagovat a rozhodovat se o dalším postupu a efektivním hospodaření. Využití umělé inteligence na základě satelitů je pro budoucnost lesů důležité. Čelí rostoucím hrozbám vyplývajícím ze změny klimatu jako jsou extrémní sucha a vysoké letní teploty nebo přemnožení škůdců. Díky získání přesnějších dat mohou být lesy spravovány naprosto efektivně a k tomu udržitelným způsobem. Systémy založené na umělé inteligenci lze použít k optimalizaci lesních hospodářských plánů, což dává krajinářům možnost lépe volit například nejlepší umístění stromů a jiné vegetace.

3. Včasné odhalení hrozícího nebezpečí

Technologie založené na umělé inteligenci umožňují rychle a přesně reagovat živelné katastrofy, jako jsou například lesní požáry. Ty se rychle šíří a lesníci se o nich často dozví příliš pozdě. Umělá inteligence požár naopak detekuje ihned. Využívá se k tomu systémů počítačového vidění, které dokáží odhalit i celou řadu dalších hrozících nebezpečí, jako jsou změny teploty, hladiny vody nebo vlhkost půdy. Pro monitorování potenciálních rizik se čím dál častěji využívají také drony. Díky leteckým snímkům s vysokým rozlišením mohou lesní správci rychle identifikovat a posoudit situaci.

4. Ten nejlepší hlídač

Umělá inteligence má potenciál způsobit doslova revoluci v satelitním sledování lesů. Majitelé lesa i lesníci mohou mít neustále přesné a čerstvé informace o zdraví lesa, působení klimatické změny, hrozících rizicích i o případném nezákonném konání na jejich pozemku. Mají svůj les stále před očima a to do všech podrobností.

5. Umí předpovídat budoucnost lesa podle historických dat

Řešení založená na umělé inteligenci dokáží pomoci lesním správcům lépe předvídat budoucí zdraví lesa a odlesňování tím, že využívají historická data k identifikaci potenciálních rizik a příležitostí. Tento typ prediktivního modelování může správcům lesů pomoci lépe se rozhodovat o budoucnosti lesa a hospodaření v něm.


Budoucnost našich lesů

Je třeba si uvědomit, že využití umělé inteligence v lesním hospodaření není vždy bez problémů. Fungování algoritmů vyžaduje značný výpočetní výkon a úložiště dat a náklady na tyto technologie jsou poměrně vysoké. Kromě toho může být obtížné vysvětlit a interpretovat rozhodnutí založená na umělé inteligenci veřejnosti či úřadům.

Navzdory těmto slabinám je použití umělé inteligence v lesním hospodářství důležitým krokem kupředu. Umělá inteligence má bezesporu potenciál pomoci zajistit, aby byly lesy spravovány efektivním a udržitelným způsobem a mohly se z nich těšit i budoucí generace.