10 zajímavostí o stromech a klimatu

04.09.2023

Stromy utvářejí klima a obnova lesů zničených historicky nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou by měla být prioritou pro celou společnost. Tady je 10 zajímavostí, které se vlivu stromů na klima týkají.  

  1. Vzrostlý strom dobře zásobený vodou vypaří za den až několik set litrů vody.
  2. Zdravý les o rozloze 100 ha chladí okolní krajinu intenzitou několika stovek MW.
  3. Uschlý les má vyšší povrchovou teplotu a zrychluje vzestupné proudění vzduchu. Vysušuje se tak okolní krajina - proto je nyní tak důležité v lesích zasahovat, těžit uschlé souše a obnovovat holiny
  4. Stromy v parku na ploše 1 ha ochladí okolí výkonem nejméně 3000 kW, což je srovnatelné s výkonem 1000 běžně užívaných klimatizačních jednotek.
  5. Strom vylučuje těkavé organické látky, které slouží jako kondenzační jádra při srážení vodní páry. Ke kondenzaci vodní páry tak dochází dříve, než by odpovídalo rosnému bodu.
  6. Průduchy v listech a jehlicích přijímá strom oxid uhličitý, vylučuje kyslík a vodní páru. Na jednom milimetru čtverečním se nachází až několik set průduchů, které se otevírají a zavírají podle okolní teploty, vzdušné vlhkosti i podle obsahu vody v rostlině.
  7. Strom čistí vodu v půdě svými kořeny, které odebírají živiny a vytvářejí podmínky pro život dalších nižších organismů.
  8. Na rozdíl od klimatizačních zařízení nespotřebovává strom elektrickou energii, je nehlučný, tlumí zvuk, chytá prach a je recyklovatelný.
  9. Strom stíní i chladí výparem vody, slunečník pouze absorbuje sluneční záření.
  10. Věděli jste, že: Na každého člověka na planetě vychází přibližně 420 stromů?