„Den otevřených lesů“ přilákal tisíce malých i velkých návštěvníků

17.05.2023

V sobotu 13. května proběhl na čtyřiceti místech ČR  2. ročník akce pro širokou veřejnost "Den otevřených lesů". Máme pro vás fotografie i zprávy o tom, co se účastníkům nejvíc líbilo a jaká poselství lesníci chtěli veřejnosti předat. 

Akci pořádalo Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), letos pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Na vybraných místech čekaly návštěvníky komentované vycházky s lesníky, ukázky práce s lesní technikou a často bohatý doprovodný program pro celé rodiny.  

Mezi pořadateli nechyběli drobní vlastníci s výměrou několika hektarů, ani velké obecní, soukromé či církevní lesy hospodařící na majetcích o výměře stovek hektarů.

Jak Den otevřených lesů probíhal? Pojďme se na některá místa podívat. Informace stále doplňujeme. 


Kinský Žďár, a.s. 

účast: cca. 150 lidí 

"Akci jsme letos posunuli více do lesa a vycházka byla vedena náročnějším terénem. Potěšilo nás, že návštěvníci projevili opravdový zájem o naše hospodaření. Největší odměnou bylo, když nám lidé děkovali za to, že se o les staráme". komentuje pocity lesníků Josef Černý. "Právě to, že o les pečujeme i v obtížných podmínkách kůrovcové kalamity a klimatické změny, tak aby trvale a plnohodnotně plnil svoje funkce jsme veřejnosti chtěli předat". dodává. 

Návštěvníci ve Žďáru mohli mimo komentovaných procházek vidět ukázky práce s lesnickou, technikou i s koňmi. Děti si za pomoci dospěláků vyráběly ptačí budky a učily se poznávat zvířátka a houby. V doprovodu hudby si pak všichni pochutnali na buřtech a kotlíkovém guláši.


Klášterní lesy Porta coeli

účast: cca. 25 lidí

Velkým tahounem v Předklášteří prý letos byla střelba ze vzduchovky, po které si děti mohly na památku odnést papírový terč se svými zásahy. Návštěvníky akce zaujala též ukázka práce se železným koněm a mýty o lesnictví, kdy hlavně ti nejmenší ocenili symboly na každém obrázku. Organizátory potěšilo nadšení dětí, stejně jako dotazy i upřímný zájem dospělých.

"Lesu je potřeba po kalamitě pomoci zejména prací lesníků, efektivitou vlastního mysliveckého hospodaření a udržením stavů zvěře na rozumné hladině". Bc. Václav Štěpánek, technik lesní správy.  

Karin Hendrickx

účast: cca. 30 lidí 

"Účastníci se zajímali o to, jakým způsobem se plánuje zalesnění s využitím typologických map, lesního hospodářského plánu a dalších podkladů, o kterých mnozí z nich doposud nic neslyšeli. Naše akce je velmi lokální, ale to je i záměr. Naučit pravidelného návštěvníka lesa vidět nejen "houby", ale i jedinečný proces jeho růstu a vývoje. Že se o les opravdu staráme, že to je velmi dlouhodobé úsilí a že to děláme ze srdce rádi," říká Karin Hendrickx. 

Domažlické městské lesy

účast: cca. 500 lidí 

"Oproti loňsku bylo horší počasí. I přesto dorazilo více lidí," říká lesní pedagožka Markéta Skalová za pořadatele Domažlické městské lesy a dodává: "Návštěvníky nejvíce zaujali tažní koně a práce s nimi. Dále se zájmem poslouchali vábení zvěře a poznávali živočichy žijící v lese. Děti se bavily i u váhy na vážení ryb nebo při dalších aktivitách. Starší děti a dospělé naopak zaujalo poznávání druhů stromů podle dřeva a příklady, co se z jaké dřeviny vyrábí. Chtěli jsme mimo jiné sdělit lidem, že koně mají vedle těžké techniky v našich lesích pořád svoje místo a zároveň ukázat, že se kromě péče o les věnujeme také myslivosti nebo rybářství."

web: www.domazlicke-lesy.cz


Městské lesy Český Brod a ekocentrum Vrátkov

účast: cca. 50 lidí 

Mimo dílniček a "poznávaček" tu během celého dne vznikla pod rukou řezbářky Denisy Kocvárové socha v podobě šišky. Jejím hlavním nástrojem byla motorová pila. Dílo se opravdu zdařilo a bude zdobit vstup do areálu. Po skončení exkurze a přehlídce těžké techniky si mohli účastníci opéct buřty a odnést si domů suvenýr v podobě kulatého odřezku ze štípačky na dřevo.

"Radost nám udělal zájem lidí o prostředí našeho Ekocentra a dorazilo dokonce i pár zájemců z jiných okresů. Rádi jsme návštěvníkům nabídli pohled na udržitelné hospodaření s lesním majetkem. Vysvětlovali jsme, jak vypadal boj s kůrovcem a nyní je třeba porosty obnovit. A že i těžba dřeva má smysl. To jak se budeme chovat k lesům předurčuje naši budoucnost". říká Ing. Jan Kopáček, správce lesů. 

web: www.ekocentrumvratkov.cz


Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

účast: cca. 300 lidí 

"Rodiny s dětmi zaujala stezka lesem s úkoly a hrami a také krmení zvěře v oboře. Pro dospělé byl připraven odborný program – povídání o přírodní rezervaci Karlův hvozd, která byla v loňském lese na území LLPKV vyhlášena, a také exkurze k blízkému rybníku, který budeme revitalizovat. Akce byla spojená s třídenním řezbářským sympoziem. Zahájili jsme také výstavu o Karlovu hvozdu a procházkách po lázeňských lesích." komentuje akci Ing. Martina Nentvichová, Ph.D., projektová manažerka. 

web: www.llpkv.cz


Městské lesy Prachatice

účast: cca. 250 lidí 

Ani deštivé a poměrně chladné počasí, které v Prachaticích v sobotu panovalo, návštěvníky neodradilo a chválili skvělou organizaci i program akce. Děti si prý nejvíc užívali střelbu ze vzduchovky, tvořivou dílnu i kontakt s koněm. Pro všechny pak byla nachytaná ukázka sokolnictví a řezbářství.

web: www. mlprachatice.cz


Lužce - Mgr. Vladimír Randáček

účast: cca. 50 lidí

Na "Den otevřených lesů" dorazilo v Lužcích mimo veřejnosti také velké množství přátel majitele lesa. Panovala tady pohodová atmosféra a pořadatel je spokojený.

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

účast: cca. 1000 lidí 

"Den otevřených lesů jsme pořádali společně s akcí pro rodiny s dětmi s názvem Oživlý Lesopark. Toto spojení umožnilo návštěvu většího množství dětí, pro které jsme uzpůsobili celý program. Nabízeli jsme hry a soutěže, vyprávění o lese a jeho funkcích a také probíhaly praktické ukázky práce s mechanizací a živým koněm, na kterém se děti mohly i svézt". komentuje úspěch akce Ing. Jaroslav Semerák, jednatel společnosti a odborný lesní hospodář

web: www.lptu.cz

Podívejte se na video z akce v Trutnově. 


Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci

účast: cca. 60 lidí 

Cílem pořadatelů bylo přiblížit návštěvníkům co nejlépe důležitost obnovy lesa, ale i těžby. Lidé, kteří na akci zavítali byli nejvíce nadšení z prostředí rybníka a okolí lesa. Asi největší pozornosti se těšil "kácecí" model. 

web: www.kapitulaolomouc.cz


Kolowratovy lesy

účast: 12 lidí

"To, že máme les a přírodu rádi bylo hlavní posláním, které jsme chtěli prostřednictvím akce návštěvníkům předat. Nejvíce je u nás zaujala práce v lesní školce a také povídání o škodách, které v lese dokáže napáchat zvěř" komentuje sobotní dění zdejší vedoucí lesní správy Vladimír Šístek. "Oproti loňsku dorazili i rodiče s dětmi a pro lesníky bylo potěšující přijmout od lidí poděkování za to, jak o les pečují" dodává.

Městské lesy Příbram

účast: cca. 50 lidí

V Příbrami prý nejvíce návštěvníky zaujaly markazíni - mláďata prasete divokého v obůrce Skorotín. Organizátoři se snažili šířit povědomí o tom, že les má také někoho, kdo se o něj stará. A byli velmi mile překvapeni znalostmi některých účastníků. 

web: www.mlpribram.cz


Lesy města Brna

účast: cca. 1000 lidí 
I přes proměnlivé počasí přišlo do areálu U Mravence více jak tisíc malých i velkých milovníků přírody, zvířat, lesních strojů i zájemců o dění v lese.
Na stezce mladého lesníka děti na každém z 10 stanovišť dostaly razítko za splněný úkol a na konci stezky byly všichni odměněni. Kdo chtěl detailněji poznat práci lesníka, mohl si udělat komentovanou procházku po lese přímo s ním. Všichni měli možnost si zasoutěžit v řezání dřeva na čas, lukostřelbě, hodu polenem, střelbě ze vzduchovky na prase na průseku a vyzkoušet, kdo se udrží nejdéle v sedle divokého býka na el. rodeu. Ti nejlepší si odnesli hodnotné dárkové poukazy ze široké nabídky Lesů města Brna.
V obležení byly i lesní dílničky, kde si děti společně s rodiči vyráběli z přírodních materiálů originální výrobky a dekorace.
Velký zájem byl i o lesní techniku, kde si zájemci mohli po ukázkách práce všech strojů usednout do kabiny štěpkovače, traktoru, odvozní soupravy nebo vyvážečky a okusit tak reálnou práci v lese.
Zpestřením byl tažný kůň, který po provedení přibližování stromu pokáceného před zraky přihlížejících vozil děti v sedle.
Dřevosochaři návštěvníkům předváděli, jak dokážou z jednoho kusu kmene motorovou pilou vytvořit nádherné sochy.
Na občerstvení byl nejen výtečný zvěřinový guláš, ale i dobroty z grilu, udírny, párek v rohlíku a také palačinky.
Celým dnem provázel oblíbený Tonda Kala a nechyběla ani hudební ukázky trubačů Lesů města Brna, a.s.

web: www.lesymb.cz

Městské lesy Znojmo

účast: cca. 80 lidí 

Pečujeme o les, staráme se o něj, chráníme jej. To bylo poselství, které chtěli znojemští lesníci předat návštěvníkům. Ti přišli i přes zimu a déšť. Akci se totiž mnohým v loňském roce tak líbila, že dorazili navzdory počasí. A pochvalovali si opět pohodovou atmosféru, pobyt v lese a seznámení s prací lesníků.

web: www.lesyznojmo.cz


Obecní lesy Kunovice

účast: cca. 35 lidí

Zpřístupnit obecní majetek a potkat se společně v lese. To byl impuls pořadatelů, kteří pro návštěvníky připravili komentované vycházky, informace ze světa ornitologie, botaniky, historie a lesnictví. A den to byl prý povedený. 

web: www.obec-kunovice.cz


Lesy Města Chebu 

účast: 15 lidí

Účastníci byli rádi, že se dostali na procházku do lesa, prý běžně nechodí. K tomu měli zajímavé povídání a získali nové informace. Děti nejvíc zaujalo zatloukání hřebíků a sbírání dřevěných maket houbiček. Počasí zde bohužel nepřálo, ale i tak to bylo dle pořadatelů hezké. Nejvíce je potěšila chvála, že mají lesy krásné a udržované.

web: www.lesymestachebu.cz


Obec Horní Dubenky

účast: cca. 20 lidí 

"Sobota byla chladná a deštivá, jsme tedy moc rádi, že lidé vůbec dorazili. Připravili jsme si pro ně komentovanou vycházku která se moc líbila". Popisuje místostarostka obce Eva Tkadlečková. "Bylo pro nás důležité vysvětlit lidem, že se o lesy staráme, kdo je lesní hospodář a proč ho máme, jaký je náš výhled a plán". dodává

web: www.hornidubenky.cz


Městské lesy Doksy

účast: cca. 500 lidí

"Návštěvníky nejvíce zaujal Harvestor, tahání dříví koněm, stromolezec, hra na lesnici a vábničky". říká jednatel Ing. Petr Válek. "Velkou radost nám udělalo, když se lidé vraceli na první stanoviště a děkovali pořadatelům, za uspořádání takové akce".

web: www.lesydoksy.cz


Město Úpice

účast: cca. 25 lidí

"Hlavním bodem programu bylo otevření nové naučné stezky. povídání o tom, že se snažíme pečovat o les trvale udržitelným způsobem a rozvíjet rekreační funkci lesa. Mýtní těžbu musíme provádět, abychom les průběžně obnovovali a mohli financovat aktivity pro lidi. Návštěvníci si akci pochvalovali a to nám udělalo radost". říká Bc.Dušan Effenberk, vedoucí oddělení správy lesního majetku.

web: www.upice.cz


Loketské městské lesy

účast: 120 lidí 

"Nejvíce se líbilo průvodcovské povídání našeho hajného. Dále samotná ukázka těžby a přibližování koněm. A samozřejmě  speciální technika". Komentuje akci technička výroby Zuzana Kuncová. "Moc nás potěšilo, když přišlo několik dětí s tím, že se jdou podívat, jak bude padat strom a měli s sebou speciální vybavení. Helmy, rukavice i montérky". 

web: www.lesyloket.cz


Město Heřmanův Městec

účast: cca. 10 lidí

"Návštěvníci se zajímali o hospodaření v lese. Díky návštěvě starosty a místostarostky jsme mohli přímo na místě řešit i specifické záležitosti". Popisuje akci správce lesů Ing. Josef Jedlička.

www: www.hermanuv-mestec.cz


Správa městských lesů Jihlava

účast: 120 lidí 

"Chtěli jsme, aby si návštěvníci užili rodinný den v klidném prostředí na čerstvém vzduchu". popisuje záměr pořadatelů Kateřina Geistová, referentka střediska lesů. "Všechno, co jsme připravili, od her a dárků pro děti i jejich rodiče, přes mechanizaci, sokolnictví, přibližování koněm, opékání špekáčků se návštěvníkům líbilo. A děti byly opravdu nadšené".

web: www.sml-jihlava.cz


Lesní společenství obcí, Karasín

účast: cca. 70 lidí

"Starší návštěvníky nejvíce zaujali komentované ukázky těžby, přibližování dříví koněm, traktorem, vyvážecí soupravou a ukázka technik při zalesňování. Děti měly radost z poznávání zvířat a sazenic lesních dřevin. O pohybové aktivity - hod šiškou na koš a chůze po kládě byl též zájem. O zpestření celé akce se postarali místní sokolníci, kde předvedli své dravce a odpovídali na otázky". komentuje akci lesník Ing. Jaroslav Rudoš.

web: www.lsokarasin.cz


Stráž u Volšov, Sušice

účast: 4 lidi

Do malého polesí poblíž Sušice letos zavítala jen hrstka návštěvníků, důvodem mohly být další akce, které se ten den poblíž konaly. I tak zde návštěvníci strávili příjemný čas v přírodě, měli množnost prohlédnout si lesní techniku a vyslechnout zajímavé vyprávění lesníků.