Desatero návštěvníka lesa - Znáte pravidla?

18.05.2021

Les je místem, kde jsme na návštěvě a podle toho by se měl každý návštěvník chovat. Nejde jen o slušnost a úctu k majetku někoho druhého. Jedná se také o vlastní bezpečnost. 

"V zájmu vlastní bezpečnosti a ochrany svého zdraví by měla být veřejnost v lesích, zvlášť v této době, opatrná a dbala pokynů vlastníka, příp. nájemce lesa a jeho zaměstnanců, jak to požaduje lesní zákon. Děkujeme všem, kteří tato pravidla dodržují", uvádí místopředseda Sdružení vlastníků obecních a soukroýmci lesů (SVOL) Ing. Stanislav Janský. "Snahou vlastníků lesů je teď před postupem kůrovce zachránit co nejvíce porostů. Větší opravy lesní cestní sítě, která je v důsledku zvýšeného pohybu lesní techniky na řadě míst poškozená, musí nechat na pozdější dobu, nemají na to dnes ani prostor, ani prostředky. Finanční podpora na opravy stávajících lesních cest z národních zdrojů neexistuje. Ani Program rozvoje venkova tyto možnosti nenabízí, tam je pomoc určena pouze na rekonstrukce či na výstavbu nových lesních cest. I to je jedna z věcí, kterou bychom rádi do budoucna změnili," dodává.

Mohlo by vás zajímat: Aktuální vývoj kůrovcové kalamity. Proč se nestátní vlastníci lesů bez pomoci státu neobejdou?

DESATERO NÁVŠTĚVNÍKA LESA PŘEHLEDNĚ VE FOTOGALERII: