Fyziolog rostlin Jan Pokorný: Vysycháme jako dávné civilizace. Potřebujeme lesy!

28.02.2020
Když nebudou lesy, nebude voda... Fyziolog rostlin, uznávaný vědec doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., vysvětluje, že se řítíme do stejné zkázy, jako generace před námi. Pokud neobnovíme lesy, vyschnutí je nevyhnutelné.

"Evropa si vytkla za cíl zvyšovat podíl obnovitelné energie, zvyšují se daně na uhlí, podporují se větrné elektrárny, fotovoltaika. Zapomíná se však na přímý efekt vody a vegetace na teplotu, na klima. V průběhu tisíců let mnohé předchozí civilizace vysychaly, i když nespalovaly fosilní paliva. Voda vyrovnává teploty cyklem výpar - kondenzace, vodní pára tvoří mraky a mlhu a brání průniku slunečního záření. Odvodnění a odlesnění vedou k nárůstu teplot a vysychání. Principiální otázkou udržitelného hospodaření je napodobit funkci přirozeného lesa v kulturní krajině, kde hlavní plodinou jsou rostliny, které nesnášejí zatopení vodou. Zemědělec, lesník, tedy hospodáři v krajině, do značné míry určují množství i kvalitu vody, která z krajiny odtéká a kterou zadržujeme ve vodních nádržích. S tím je spojeno i ovlivnění místního klimatu. Tato funkce by hospodářům v krajině měla být přiznána a zohledněna i finančně. Zatím vysycháme jako předchozí civilizace, činíme tak rychle, protože máme mechanizaci a většina z nás ztratila přímý vztah k půdě a vodě ve svém okolí. Pokud zůstane klimatologie uvězněna v ideologii skleníkového efektu a bude ignorovat, co děláme na zemi s vodou, rostlinami a sluneční energií, vyschneme."

.

Když nebudou lesy, nebude voda... Fyziolog rostlin, uznávaný vědec , vysvětluje, že se řítíme do stejné zkázy, jako generace před námi. Pokud neobnovíme lesy, vyschnutí je nevyhnutelné.

Vizitka

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. - fyziolog rostlin zabývající se fotosyntézou, evapotranspirací, minerální výživou, tedy životními pochody rostlin a jejich vlivem na okolí, zdůrazňuje úlohou rostlin a lesa v oběhu vody a klimatu, hydrolog, ředitel obecně prospěšné společnosti ENKI v Třeboni. Od r. 2014 členem meziresortní komise VODA-SUCHO jmenované ministrem životního prostředí.

Doc. Pokorný vystudoval katedru fyziologie rostlin na Přírodověcké fakultě Univerzity Karlovy, kde také přednáší; 7 let přednášel semestrální kurz na univerzitě v Turku ve Finsku. V posledních letech se věnuje distribuci slunečního záření v krajině v souvislosti s vodním oběhem a vlivem na místní a globální klima. Vystupuje na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními týmy a místními firmami; na 120 původních recenzovaných vědeckých publikací.

Podílel se např. na těchto projektech: chov ryb ve východní Africe spojený s obnovou krajiny, obnova oběhu vody v části Saudské Arábie, odbahnění Vajgaru pomocí sacího bagru, zhodnocení funkce zeleně v Hradci Králové jako účinného prostředku k zásadnímu snížení teploty v centru města a zlepšení životního klima.

Mohlo by vás zajímat: Pro lesy zahraje na veletrhu Silva Regina zpěvačka Věra Martinová. Rozhovor.