Festival dřeva 2022 poukázal na důležitost správné péče o les a na význam dřeva jako suroviny budoucnosti

21.09.2022

Letošní, již 17. ročník největší lesnické akce na severní Moravě "Festival dřeva" proběhl v sobotu 10. září v ostravském Bělském lese. Nesl podtitul "Den v lese" a návštěvníky zábavnou formou seznamoval s významem aktivního hospodaření v lesích, funkcemi lesa a využitím dřeva v jeho různých formách.

"Naší hlavní ambicí bylo znovu připomenout a prostřednictvím různých aktivit ukázat veřejnosti, co všechno celé společnosti poskytuje les, jak dalece je důležité hospodařit v něm trvale udržitelným způsobem a co to vlastně znamená," říká Pavel Kotala z pořadatelské společnosti Ostravské městské lesy a zeleň s. r. o., která je také držitelem certifikátu PEFC. "Součástí našeho festivalu je tradiční řemeslný jarmark, na který se někteří vystavovatelé, řemeslníci nebo umělci vracejí," upřesňuje Pavel Kotala. "Zároveň se však každý rok snažíme nabízet nové aktivity, prostřednictvím kterých se lidé o lese něco zajímavého či neobvyklého dozvědí, nebo si vlastnoručně zkusí něco ze dřeva vyrobit. "

www.festivaldreva.cz

K osvědčeným "tahákům" pravidelně patří ukázky lesní techniky, práce s koněm v lese, závod v dřevorubeckém Timber sportu, ukázky dravců i poznávací stezka, na níž malí i velcí plní úkoly spojené s lesnickou tématikou. "Mnohé účastníky letošního ročníku překvapilo, že ze dřeva se dají vyrábět i textilie na hygienické pomůcky a oblečení. Lidé se diví, na co všechno se dřevo dá použít, často ale nemají představu, jak dlouho to trvá a co obnáší péče o lesní porost, než dosáhne mýtního věku. To se snažíme změnit. Největší pochvalou pro nás jsou určitě nadšené děti a fakt, že si lidé v regionu na akci zvykli a vracejí se."

A daří se - alespoň o tom svědčí čísla návštěvnosti. "Letos přišly téměř tři tisíce lidí," shrnuje jednatel společnosti Vladimír Blahuta. "Měli jsme radost z jejich reakcí. Těšilo nás, že si do Bělského lesa našly cestu celé rodiny. Připravit festival organizačně trvá několik měsíců, s velkou obavou jsme ještě v pátek odpoledne sledovali počasí. Ale nakonec se nejhorší obavy nepotvrdily a spadlo jen pár kapek v závěru akce."

Tvořilo se, soutěžilo, předvádělo se a hrálo

Prostor Bělského lesa voněl čerstvým dřevem, medem i poctivými dobrotami. Rozezvučel se údery desítek kladívek i vrčením brusek (obrovský zájem byl totiž o všechno, co si mohli návštěvníci sami vyrobit a odnést - od jednoduchých bedýnek, přes ptačí budky nebo poličky na drobnosti). Velkou pozornost poutaly ukázky práce lesní techniky i živých koní.

Jedním z partnerů akce je tradičně Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). 

"Ostravské městské lesy a zeleň patří k významným členům Komory obecních lesů SVOL, na Festivalu dřeva spolupracujeme již několik let," uvádí Jiří Svoboda, předseda SVOL. "Hlavní přínos vidíme v tom, že veřejnost prostřednictvím těchto akcí může lépe pochopit, jak nestátní vlastníci k hospodaření v lesích přistupují, co všechno společnost díky správné péči o les získává a proč je v našem společném zájmu vytvořit lesníkům co nejlepší podmínky k jejich práci. K tomu by určitě přispěla modernizace zastaralého lesního zákona, který by jim dal prostor a motivoval je dělat správná rozhodnutí, umožnil jim vybrat si pestřejší formy hospodaření, pro které neplatí modely lesa věkových tříd a dal vlastníkům lesů větší důvěru, to znamená více pravomocí a odpovědnosti."