Havěťologie (4. díl) - Klikoroh borový (ale chutná mu i smrk)

09.09.2019

Kůrovec (lýkožrout smrkový) není jediný "brouk", který ničí domácí lesy. Také klikoroh borový zhoršuje už tak náročnou situaci. A může být hůř, varují lesníci. Právě klikoroh (Hylobius abietis), který začíná své hrozivé dílo především v pařezech po vykácených stromech, může velmi ztížit obnovu lesů na holinách vzniklých díky řádění "kolegy" kůrovce.

Jak uvádí server chovzvirat.cz: Klikoroh borový opouští své úkryty od poloviny dubna do poloviny května. Vyhledávají mladé, 3-6 let staré stromky, na nichž ohlodávají jemnou kůru a lýko - nejčastěji nad kořenovým krčkem či výše. Zalétávají rovněž na větší stromky, kde poškozují báze tenkých, asi jako tužka silných větví. K páření dochází již v průběhu zralostního žíru. Oplodněné samičky kladou vajíčka do kůry kořenů čerstvých, především borových pařezů. Vylíhlé larvy vyžírají nejprve lýko, avšak později vytvářejí ve dřevě podélně vinuté, až 1 m dlouhé chodby, vyplněné směsí drtinek a trusu. Ve většině případů přezimují dorostlé larvy, které se kuklí až na jaře příštího roku. Při příznivém počasí se však mladí brouci mohou objevit ještě koncem srpna či v průběhu září prvního roku. Dospělci klikoroha borového žijí 1-3 roky.

Ve smyslu vyhlášky MZe ČR č. 101/1996 Sb. v platném znění je klikoroh borový považován za kalamitního škůdce. V příloze této vyhlášky je pro něj stanoven: ■ základní stav - tj. takový početní stav škůdce, který nepůsobí škody. Jednotlivé slabě poškozené sazenice se vyskytují jen v jednoletých a dvouletých kulturách v počtu do 30 % z celkového počtu, ■ zvýšený stav - tj. takový početní stav škůdce, kdy slabě poškozené sazenice se vyskytují v množství nad 30 % a objevují se silně poškozené sazenice, jejichž výskyt nepřekračuje 20 %, ■ kalamitní stav - tj. takový početní stav škůdce, který způsobuje silné poškození sazenic z více než 20 %.

Velmi vyčerpávající informace o tom, jak s klikorohem bojovat naleznete v metodice VÚLHM ZDE.

Video Klikoroha borového:https://www.youtube.com/watch?v=DvpIvJ9Zu-c https://www.youtube.com/watch?v=FstS0lz9gwc

V loňském a letošním roce zaznamenali lesníci strmý nárůst škod způsobených klikorohem borovým, situace se na území ČR významně zhoršila po třinácti letech a jednoznačně souvisí s kůrovcovou kalamitou, po které zůstávají rozsáhlé holiny. 

Lesníci si vědí s problémem rady, boj proti klikorohovi však znamená další náklady a rozpočty zejména malých vlastníků lesů jsou napjaté (nebo už rovnou v červených číslech). Přečtěte si více

Seriál "Havěťologie" na serveru Kouzlo lesa se věnuje škůdcům v domácích lesích. Jednotlivé díly naleznete v sekci: Lesníci si vědí rady.

Problematika borových lesů. Podrobné VIDEO.