Havěťologie (5. díl) - Chalara Fraxinea. Smrt pro jasan? Jasan!

02.12.2019

Bohužel, je to tak. Zatímco na sebe téměř všechnu mediální pozornost strhnul kůrovec (a dost právem, protože kůrovcová kalamita je nejhorší v historii), také ostatní stromy se potýkají se svými škůdci. Sucho svědčí prakticky vší "havěti", ať už jde o brouky nebo paradoxně i houby, oslabené stromy se totiž nedokážou bránit.

Pro jasany je zkázou chalara fraxinea. 

Profesor Jiří Patočka v odborném článku uvádí: Na konci 80. let minulého století se objevila neznámá choroba, která začala jasany likvidovat. Choroba, nazývaná zpočátku nespecificky jako "dying of ash" (odumírání jasanu), vyvolávala značné obavy vlastníků lesa. Důvodem byl její rychlý vzestup a rychlé šíření. Podrobný fytopatologický výzkum a rozsáhlá terénní šetření, uskutečněná v roce 1988, ukázala na častý výskyt houby Verticillium dahliae Kleb. v chřadnoucích jasanech. Pozdější studie prokázaly, že tato patogenní houba byla hlavní příčinou odumírání jasanů ztepilých (Hiemstra, 1995). Chřadnutí a odumírání jasanů vlivem patogenní houby Ch. fraxinea je známo jako nekróza jasanu. Projevuje se zasycháním listů a letorostů, které odumírají, lézemi na kůře a letorostech mladých stromů, prasklinami v kůře a vznikem rakovinných ran. Napadené stromy se snaží o regeneraci tvorbou vlků, které mohou být nahloučené a připomínají čarověníky. Narůstají u paty stromů a na kmeni. O biochemismu houby Ch. Fraxinea a způsobu, jakým vyvolává patogenní změny na jasanech, dosud mnoho nevíme.

Pro vlastníky lesů znamená chalára další pohromu, se kterou musí v mimořádné situaci bojovat. "Nevíme, kam dřív skočit a pomoc od státu je pro mnohé zejména menší vlastníky lesů zásadní, aby vůbec ekonomicky přežili," konstatuje Radomír Charvát z Lesního družstva Vysoké Chvojno.

Jak vidí situaci drobný vlastník a zároveň pracovník výzkumného ústavu Ing. Jiří Novák? Přečtěte si rozhovor.

https://www.kouzlolesa.cz/l/ing-jiri-novak-nepotkavat-stromy-to-bych-nechtel-zazit/