Havěťologie (8. díl) – Krtonožka obecná

26.01.2022

Je to takový super hmyz, který se s jistotou pohybuje pod zemí, umí létat a dokonce i plavat. Svůj domov má Krtonožka na zahradách i v lesích.

Krtonožka obecná
Krtonožka obecná

Krtonožka obecná patří k řádu rovnokřídlých, do příbuzenstva kobylek a sarančí.

Seznamte se s Krtonožkou

Dospělé krtonožky jsou tmavohnědé, porostlé sametovými chloupky a dorůstají délky až 6 cm. Mají krátká přední křídla s krovkami a blanitá zadní křídla. Přední nohy jsou uzpůsobené k hrabání.
Larvy a nymfy jsou zpočátku bělavé, později se podobají dospělcům. Na rozdíl od nich však nemají křídla.

V květnu a červnu si samičky vytváří v zemi komůrku velikosti pěsti. V ní si z hlíny zhotoví udusané hnízdo, do kterého nakladou 100-300 vajíček. Larvy nejprve zůstávají v hnízdě, později se rozlézají a hloubí vlastní chodby.

Dospělá krtonožka přebývá v místech s přiměřeně vysokou nekolísající hladinou spodní vody a s půdou, v níž lze snadno budovat hnízda.

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Co jste o krtonožce možná něvěděli

  • Vyskytuje se v celé Evropě kromě Finska a Norska, v západní Asii a severní Africe. V Česku bývá místy hojná.
  • Většinu života tráví v podzemních chodbách
  • Podzemí opouští jen při páření v květnu a červnu
  • V čase páření po setmění létá
  • Krtonožka umí dokonce i plavat
  • Je to dravec, loví hmyz, kroužkovce nebo měkkýše.
  • V zahradách není Krtonožka příliš vítána, protože při hloubení chotbiček překusuje kořeny rostlin
  • Nymfa (larva) prochází tzv. nedokonalou proměnou a postupně se vyvíjí po dobu dvou let. Život Dospělé krtonožky pak trvá jen od dubna do října.
  • Sameček krtonožky hlasitě cvrčí, zvuk je vyluzován třením předních křídel o sebe.
  • Na Slovensku má Krtonožka obecná roztomilé jméno Medvedík obyčajný
Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Krtonožka patří do řádu s proměnou nedokonalou. Co to znamená? 

Postupná proměna, v níž se tělo plynule během několika stadií stále více podobá dospělci, je patrně životním cyklem původního primitivního hmyzu. Tuto "nedokonalou" proměnu nacházíme u rovnokřídlých, švábů, termitů, jepic, vážek a ploštic. Mladé nymfy nemají křídla, u starších stadií se nacházejí výběžky na hrudi, v nichž se vyvíjejí křídla, přičemž po každém svlékání se výběžky prodlouží, až se svlékne poslední stadium nymfy a vylíhne se dospělý jedinec. Nymfy některého hmyzu, jako například motýlic, žijí pod vodou a vylézají mimo ni jen před proměnou v okřídlené imago.

Vývoj Krtonožky

Vajíčko → nymfa (několikrát se svléká) → dospělec (imago).