Kalendarium drobného vlastníka lesa: Prosinec, leden a únor

09.12.2019

Ačkoliv by se mohlo zdát, že les v zimě jen spí pod bílou peřinou, pro drobného vlastníka lesa práce samozřejmě nekončí. To je potřeba udělat a zabezpečit v měsících prosinec, leden a únor?

Prosinec

Ochranná služba proti krádežím vánočních stromků. Kontrola a údržba oplocenek. Vyhledávání a zpracování kůrovcových stromů. Kontrola jedových staniček, podle potřeby doplnění rodenticidů. Mýtní úmyslné těžby zejména borových a kvalitních listnatých porostů. Na neúnosných terénech a v porostech s přirozeným zmlazením těžba a soustřeďování dříví za mrazu a při vyšší sněhové pokrývce. Zpracování veškeré nahodilé těžby (souše, zlomy, vývraty). Příprava sumarizace výskytu škodlivých činitelů a jimi působených ztrát. Příprava materiálního vybavení na další kalendářní rok.

Leden

Dokončení plánu činností, popř. finančního plánu na daný kalendářní rok. Realizace prořezávek. Příprava ploch na zalesňování (úklid klestu včetně pálení). Kontrola a opravy oplocenek. Vyhledávání a zpracování stromů napadených kůrovcem, veškerá nahodilá těžba (souše, vývraty, zlomy). Mýtní úmyslné těžby zejména borových a kvalitních listnatých porostů včetně likvidace klestu. Na neúnosných terénech a v porostech s přirozeným zmlazením těžba a soustřeďování dříví za mrazu a při vyšší sněhové pokrývce. Kontrola, případně doplnění rodenticidů v jedových staničkách. Příprava na budoucí sezónu (objednávka sadebního materiálu ve školce, inventarizace zásob přípravků a materiálu na ochranu lesa, objednávky nových). Sumarizace výskytu kalamitních škůdců a jejich asanace. Sledovat informace z krajů k aktuálním dotačním programům.

Únor

Realizace prořezávek. Příprava ploch na zalesňování (úklid klestu včetně pálení). Kontrola a opravy oplocenek. Vyhledávání a zpracování stromů napadených kůrovci, veškerá nahodilá těžba (souše, zlomy, vývraty). Mýtní úmyslná těžba zejména borových a kvalitních listnatých porostů včetně likvidace klestu. Kladení lapáků na lýkohuba borového, začátek kladení lapáků 1. série na lýkožrouta smrkového. Kontrola jedových staniček, případně doplnění rodenticidů. Příprava na další sezónu v ochraně lesa (údržba ručního nářadí a techniky, nákup ochranných prostředků, objednání materiálu na ochranu lesa).

Podrobné informace naleznete v publikaci SVOL "Proč a jak v lese hospodařit aneb Správná lesnická praxe v pěstební a těžební činnosti" - Příručka pro vlastníky lesů do 50 ha.

Kontakt na www.svol.cz