Kanadské lesy pomohou obnovit drony. Půjde to u nás také?

14.01.2020

Vědecká iniciativa Flash Forest představila světu drony jako významné spojence v obnově kanadských lesů zničených nejen kůrovcovou kalamitou, ale také rozsáhlými požáry. Také v České republice je pro vlastníky lesů rychlá obnova rozsáhlých holin prioritou. Bude a nebo nebude reálné použít při ní drony stejně jako v zámoří?

Společnost Flash Forest testovala drony od srpna loňského roku, během prvního pokusu se podle jejích informací podařilo zasadit "stovky rostlin", plán do roku 2028 je více než směný - až bilion stromů vysázených pomocí dronů. Mechanismus dronů je speciálně upravený tak, aby stroje "střílely" kapsle s naklíčenými semeny a úrodnou půdou, rostlinky tak mají větší šanci na přežití, protože ve "své" půdě z kapsle mohou žít až devět měsíců a postupně prorůstat do půdy na novém stanovišti. Drony jsou pilotovány ze země a jeden člověk jich může ovládat až desítku. Samotní vědci z Flash Forest však připouštějí, že tato metoda je vhodná pouze pro některé lokality a bez důsledného vědeckého přístupu a plánování rozhodně není samospásná.

Nabízí se tedy otázka, zde by tímto způsobem mohli při obnově lesů postupovat také odborníci v České republice. Zeptali jsme se přímo "u zdroje", ve Výzkumném ústavu lesníctví a myslivosti, v. v. i. a získali zajímavé odpovědi:

"Jde o výsev, nikoliv výsadbu. "Vystřelována" jsou (naklíčená) semena v kapslích obsahující živný substrát. Konkrétní technologii neznáme, pro posouzení je dost významná úspěšnost ujímavosti semen a následná mortalita semenáčků. Dokážeme si představit, že jde o potenciálně efektivní metodu pro zalesňování rozsáhlých a odlehlých území např. ve vnitrozemí Kanady, na Sibiři apod. (zmiňovaná jsou území po požárech), nebo pro území s obtížným přístupem (rašeliniště). Technologie je ovšem spíše ve vývoji, nejedná se o zavedený způsob, který lze obratem použít - pokud "za poslední půlrok vysázela iniciativa Flash Forest více než tři tisíce jehličnanů a listnatých stromů", je to množství, které by v našich podmínkách stačilo k obnově ani ne jednoho hektaru lesa.

Pro zalesňování v rámci podmínek středoevropského lesnictví technologie není příliš reálná. Je otázka jak by s ní bylo možné dodržet požadavky na obnovu lesů dané zákonem o lesích. Mimo to ji zcela vylučují letecké předpisy - v našich podmínkách nesmí jedna osoba řídit více dronů, drony se nesmí pohybovat mimo přímý dohled pilota nebo další pověřené osoby, těžší drony se nesmí pohybovat v horizontální vzdálenosti do 100 m od osob (a kdo to u nás v lese zaručí), a především - z dronů nelze nic shazovat."

Obnova rozsáhlých holin je pro vlastníky lesů zničených kůrovcovou kalamitou (a dalšími vlivy klimatické změny) samozřejmě prioritou. Zejména nestátní vlastníci lesů potřebují nutně pomoc státu, aby si mohli dovolit nakoupit sadební materiál a zaplatit pracovní sílu. Obvyklý zdroj příjmů - trh se dřevem - se totiž vlivem přebytku kůrovcového dřeva prakticky zhroutil a dřevo se nyní prodává na hranici výrobních nákladů.

Jak náročná je správná výsadba stromů můžete zjistit na následujícím VIDEU.