Když mizí stromy - Co všechno mizí s nimi?

01.07.2019

Postupující kalamita související se suchem a rozšířením kůrovce může jen letos připravit o "život" milion hektarů lesů. Dřeva je nyní nadbytek, lesníci však neprodleně musí lesy obnovit, protože jinak to bude záhy opačně. Co všechno tedy díky stromu máme? 

Kmen stromu dává dřevo, Dřevo je univerzální materiál, který nabízí širokou škálu využití, dnes zejména ve stavebnictví a nábytkářském průmyslu. Od pradávna se z něj vyráběly hračky, sáňky, později lyže, a další sportovní pomůcky. Ze dřeva se stavěly malé i velké lodě. Dřevo to je papír, na který píšeme. Díky stromům tak můžeme číst časopisy, knihy a vzdělávat se. Zároveň bereme dnes a denně do ruky výrobky, které si se stromy spojí málokdo - a přesto je výchozí surovinou pro jejich výrobu právě dřevo: kapesníky, ubrousky, toaletní papír aj.

Stavíme dřevěné domy, střechy i nábytek. Z dřeva byly první povozy tažené koňmi. Dřevěné uhlí bylo po dlouhou dobu jediným intenzivním zdrojem tepla, které bylo důležité pro různé provozy. Hutě, kovářské výhně, pece. Bez dřeva se člověk prostě neobešel.

Rozťatý kmen stromu ukazuje, že jeho součástí je lýko a míza. Zvenčí chrání strom kůra a uvnitř se tvoří pryskyřice, která je často obranným systémem stromu. Aby měl strom dostatek pryskyřice a mohl se bránit škůdcům, nesmí být vyschlý. Jinak se stává bezbranným. Dlouhodobé sucho je jednou ze základních příčin historicky nejrozsáhlejší kůrovcové kalamity.

Lýko se skrývá za kůrou a přivádí stromu živiny. Časem však člověk začal lýko využívat i pro svoji potřebu. Díky této podkorní části vznikala pevná lana, pletly se ošatky na chléb a různé funkční koše. Z lýka byly zhotovené i Přemyslovy střevíce, které se prý dlouho uchovávaly na Vyšehradě a projev úcty k nim byl součástí korunovačního rituálu. Nyní má lýko spíše dekorační funkci. Můžete jím převázat dárek nebo si uplést ošatku na pečivo.

Míza je sladká tekutina, kterou stromy z jara roní. Většinou se míza sbírala z javoru a břízy. Tato sladká šťávička obsahuje kromě cukru i mnoho enzymů a minerálů. Zejména draslík a vápník. Ženy ji dříve pily, aby byly plodné, zdravé a krásné. I dnes se doporučuje mízu užívat vždy na začátku jara, kdy je tělo po dlouhé zimě připravené na jarní detoxikaci. Z březové mízy si můžete vyrobit domácí víno nebo javorový sirup - než půjdete na mízu, potřebujete však povolení vlastníka lesa.

Další výměšek, který strom produkuje je pryskyřice. Když pryskyřice ztvrdne, vznikne z ní jantar, léčivý kámen, který se používá při výrobě šperků. V tekutém stavu se tato lepkavá hmota používá na výrobu lepidel, laků a parfémů.

A vracíme se opět na začátek. Je to kruh, kmen stromu, na jehož povrchu je kůra chránící lýko. Kůra může mít různou podobu. Je tenká, nebo hrbolatá. A jak může kůra sloužit člověku? 

"Možnosti, jak efektivně využít kůru, hromadící se jako druhotný odpad při zpracování dřeva, jsou neustále předmětem výzkumu doma i v zahraničí. Zatímco dříve se na kůru pohlíželo pouze jako na odpad (řešily se otázky efektivní likvidace), v průběhu let se výzkum zaměřil i na možnost dalšího využití kůry jako obnovitelného zdroje energie (v rámci projektů trvale udržitelného rozvoje), ale taktéž jako alternativního zdroje organické hmoty v lesnictví, zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře,"" Petr Salaš, Lesnická práce. 

Když se na dřevo podíváme okem chemika, zjistíme, že dřevo je hmota organického původu tvořena třemi základními složkami. Celulózou, hemicelulózami a ligninem.

Celulóza je základním kamenem všech rostlin na zemi, tedy i stromů. Je to přírodní, ekologický materiál, který se využívá pro výrobu mnoha různých výrobků. Hračky, boxy na jídlo, brýle, hřebeny, různé obaly a mnoho dalšího.

Celulóza společně s spolu s ligninem a hemicelulózami se podílí na stavbě sekundárních buněčných stěn a vyrobit z tohoto přírodního materiálu jde dnes skutečně již takřka cokoliv.

A úplně na závěr je tu pařez. Ale i takový pařez může ještě posloužit. Pařez může sbírat vodu a zavlažovat tak své okolí. Nebo na něj můžete vysadit houby, kterým se na starém pařezu bude dařit.

Rozsah katastrofy v lesích. VIDEO.