Studenti a zaměstnanci Fakulty lesnické a dřevařské sázeli stromy na Vysočině. A jedou dááál...

20.10.2019

Škody v lesích po kůrovcové kalamitě jdou do desítek miliard korun. Kůrovec zasáhl lesy bez ohledu na jejich vlastnictví - a zejména nestátní vlastníci lesů potřebují intenzivní pomoc veřejnosti, protože mnozí z nich jsou kvůli propadu trhu se dřevem v červených číslech. 

Zajištění obnovy lesních ploch bude vyžadovat nemalé úsilí a finance. Přestože stát přislíbil finanční podporu pro obnovu kalamitních ploch, může pomoc přijít vniveč, pokud bude přetrvávat nedostatek kapacit pro zalesňování. Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU Praha) se rozhodla zapojit zaměstnance a studenty fakulty do pomoci menším vlastníkům lesů. Ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL).

"SVOL vítá pomoc vlastníkům lesů od lesnických škol," říká předseda sdružení Ing. František Kučera. "Myslím si ale, že jsme si prostřednictvím podobných projektů prospěšní navzájem. Výuka je totiž namnoze odtržena od praxe a každá reálná práce v lese přiblíží studentům realitu. Navíc nestátní lesní majetky fungují trochu jinak než velký státní podnik, což je také dobré poznat a vstřebat, hlavně s ohledem na výběr budoucího povolání. Samozřejmě jsme ale za pomoc vděční, každá ruka, která je připravená ke skutečné pomoci při zalesňování vzniklých holin je více než vítaná."

V říjnu tedy byly společně nachystány dvě akce na pomoc při obnově postižených lesů, kterých se zúčastní přes sto zaměstnanců a studentů. Ve dnech 14. - 16. října pomáhali při obnově lesa Lesnímu družstvu Ledeč nad Sázavou a Lesnímu družstvu Štoky. Další akce se plánuje v termínu 24. - 25. října na jiném místě.

Martin Souček, ředitel firmy Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou, brigádníky z fakulty chválí. "Pracovali ve velmi náročném kamenitém terénu za poměrně nepříznivého počasí a přesto se podařilo během dvou dnů jen u nás zasadit přibližně pět tisíc sazenic zejména buku, jedle, modřínu a dalších dřevin. To pro představu laika odpovídá asi jednomu hektaru lesa." Další desítky hektarů však bude na tomto majetku potřeba co nejdříve zalesnit. "Každý hektar je dobrý a třeba studenti a zaměstnanci fakulty inspirují lidi k další pomoci."

"Lesy jsou v kritickém stavu a pro jejich obnovu nechybí jenom peníze ale i pracovní síly. Proto jsme nechtěli situaci pouze sledovat a analyzovat, ale rozhodli se, v rámci našich možností, aktivně zapojit a to v nejvíce postižených oblastech Vysočiny. Zároveň chceme ukázat odborné i laické veřejnosti, že nejsme jenom špičkovou vzdělávací a výzkumnou institucí, ale dokážeme přiložit ruku k dílu," říká Róbert Marušák, první proděkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU. Právě vliv biotických škodlivých činitelů a adaptační opatření na změnu klimatu jsou jedny z hlavních témat vědeckých projektů a studií řešených na FLD ve spolupráci se zahraničními experty a zahraničními institucemi.

Jak probíhá umělá obnova lesa. VIDEO.