Na konec světa v Bílých Karpatech – do vesničky Sidonie

29.04.2021

Chvíli jsme přemýšleli, jestli vám o ní vůbec říct. Jestli nemlčet o tom tichém malebném koutku světa stuleném do údolí potoka Vlárky. Ale davy se sem stejně nikdy nevydají a měli byste vědět, že tak nádherná místa ještě existují. Výlet do bývalé sklářské osady Sidonie znamená vydat se do Bílých Karpat.

Do Sidonie vede jedna silnička přímo z Vlárského průsmyku. Ať už po ní pojedete autem nebo na kole, vždy se bude na co dívat. Vesnice leží na území České republiky a není to tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Při dělení ČSSR v roce 1993 hrozilo, že vesnice bude z půlky v ČR a z půlky na Slovensku (rozdělená právě potokem). Spor se vlekl až do roku 1997, kdy bylo rozhodnuto, že Sidonie bude česká a osada U Sabotů (kde se řešilo podobné dilema) naopak slovenská.

Historie obce je spjata se sklárnami, které tady roku 1788 založil uherský šlechtic Jan Křtitel Illésházy a pojmenoval ji po své manželce Sidonii. Životu sklářů jsou věnované naučné tabule a mnohé pamatují i tradiční sklářské domky. Kolonie vám dá odpověď na otázku, jak tady lidé kdysi hospodařili - pece postavené mezi nimi stále občas zavoní čerstvým chlebem.

Velmi blízko jsou slavné Kopanice, kde bohovaly Žítkovské bohyně, stačí se vydat do kopců směrem k místním lesům.

Tip na cestu: přes Brumov - Bylnici a Svatý Štěpán k odbočce na Sidonii

Přečtěte si víc o vlastnické struktuře a skladbě místních lesů.

Pokud chcete na cestu místního průvodce, který vám bude vyprávět o zdejší historii a také podrobnosti ke zdejší floře a fauně, určitě se domluvíte TADY.