Nestátní vlastníci obnovují lesy: Akce očima dobrovolníka

09.11.2021

Nestátní vlastníci obnovují lesy po kůrovcové kalamitě. Úspěšnou akci, do které se zapojila také veřejnost, uspořádal jeden z největších církevních majetků - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. V sobotu 6. listopadu se na Císařské cestě vedoucí ze Svatého Hostýna na Chvalčov sešlo přes dvacet dobrovolníků z Bílan u Kroměříže, aby pomohli se zalesňováním Hostýnských hor. Přečtěte si, jak takové zalesňování vypadá očima dobrovolníků. Přidáte se příště?

"Líbí se nám akce pro dobrovolníky, které pořádají na podzim Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, díky kterým můžeme pomáhat s obnovou lesa po kůrovcové kalamitě i my, coby amatérští dobrovolníci. Vyhlášené termíny velkých akcí pro veřejnost nám z různých důvodů nevyhovovaly, a tak jsme si řekli, že se pokusíme domluvit termín pro nás, pro Bílaňáky. Snažili jsme se, aby se nás mohlo zúčastnit co nejvíce a zároveň, abychom tu mohli strávit čas společně s rodinami a kamarády," říká Roman Apolenář, člen osadního výboru v Bílanech a organizátor akce. Na mizející les se poslední roky dívají bílanští přímo ze svých domovů. Přesto, že Bílany jsou od Hostýna na dvacet kilometrů daleko, tvoří neodmyslitelné panorama krajiny, ve které žijí - jižní Hané na Kroměřížsku. Výlety na Hostýn patří k oblíbenému víkendovému programu mnohých z nich. "Jsme vesnice, která má své zkušenosti s povodněmi. Uvědomujeme si, že pokud chceme proti nim něco udělat, nestačí sedět doma, nebo stavět hráze za humny, že je třeba co nejvíce vody zadržet na horách a k tomu je les naprosto nezbytný.

Skupinu dobrovolníků zaškolil hned při zahájení akce hajný z polesí Chvalčov, který dovezl stromky a pracovní nářadí. ,,Pan hajný nám vysvětlil, jaká jsou pravidla při vysazování mladých sazenic a vymezil plochu k zalesnění. Pak už to bylo na nás." říká další organizátor akce, Martin Krčma.

Dobrovolníci za sobotu vysadili přes 1200 buků na západním úbočí Hostýna. K osmi mužům, které za kuropění přivezlo auto poskytnuté Sborem dobrovolných hasičů v Bílanech, se postupně přidávali další. Ženy, senioři i děti, kteří přijížděli během dopoledne po vlastní ose. Někteří vydrželi po celou dobu, někteří ukousli ze svého víkendového programu alespoň dvě tři hodiny.

"Máme odpoledne rodinou oslavu, ale říkali jsme si, že u tohoto nesmíme chybět." říkají dva mladí dobrovolníci, Marek a Veronika a spolupořadatel Martin Krčma je doplňuje: ,,sázeli jsme do kamenité půdy, bylo třeba hlídat, aby se ochránily vyrostlé semenáčky z přirozené obnovy, na to pan hajný velmi dbal. Během dne nás, skupinku s motykami, míjela spousta výletníků, mířících na Hostýn. Když šli odpoledne zpět, často se s námi dávali do řeči a vyptávali se, jak jsme se dali dohromady, či zda jsme všichni hasiči." Odpověď je často překvapila, jak svérázně popsal Jakub Kalivoda, velitel SDH Bílany: "ano, řada z nás jsou dobrovolní hasiči, ale je tu s námi lékař, učitelka, boxer nebo zlatník. Pojí nás to, že jsme sousedi z Bílan, co jsou pro každou špatnost, zvlášť, když je to pro něco dobré."

Náročnou práci si dobrovolníci zpříjemnili špekáčky u ohně a došlo i na závěr s kytarou.

,,Pro časy budoucí jsme si označili "svou paseku" kamenem, s letopočtem a značkou. Až to odroste, abychom po cestě na Hostýn mohli stále kontrolovat, jak nám to roste. Děkujeme tímto lesníkům z Arcibiskupských lesů a statků, že si nás vzali na starost a umožnili nám tuto akci i v takovém individuálním režimu. My zase věříme, že jsme odvedli kus užitečné práce pro budoucnost lesa na úbočích Hostýna. Pohled na jeho panorama bude pro nás ode dneška ozdoben další pěknou vzpomínkou, " uzavírá Martin Krčma.