Neuvěřitelné schopnosti lesa – tohle byste do něj možná neřekli

06.01.2022

Skrývá v sobě obrovské bohatství a sílu. Les totiž není jen několik stromů stojících pohromadě. Znamená mnohem víc, zejména pro nás lidi i pro celou planetu. 

Zdroj: Unsplash, Daniel Sessler
Zdroj: Unsplash, Daniel Sessler

Stromy místo klimatizace

Stromy využívají sluneční energii na přeměnu vody ve vodní páru, čímž ochlazují svoje okolí. Za horkého počasí je povrchová teplota lesa srovnatelná s teplotou vodní hladiny blízkého rybníka, zatímco nedaleká suchá louka a silnice s asfaltovým povrchem jsou o více než 20 °C teplejší.

Zajímavost: 1 strom ochladí své okolí výkonem 5 běžných klimatizačních jednotek

Les vyvažuje koncentraci skleníkových plynů

Lesy jsou nezbytnou součástí globálního cyklu uhlíku, a to díky své schopnosti vázat CO2 z atmosféry a ukládat ho ve své biomase a v půdě a tím vytvářet úložiště uhlíku.

Zajímavosti:

  • 1 m3 dřeva je schopen v sobě vázat uhlík cca z 1 tuny CO2, což odpovídá emisi, která vznikne spalováním 430 l benzínu
  • 1 buk za 100 let dokáže nashromáždit 1,66 tun uhlíku a 6,08 tun CO2
Zdroj: Unsplash, Ed Van
Zdroj: Unsplash, Ed Van

Les dokáže čistit vodu

Transpirace je výdej vody povrchem listů rostlin. Je ukončením takzvaného transpiračního proudu, který vede vodu z kořenů cévními svazky do listů. Jedná se o pasivní odpařování vody, na které má vliv slunečné záření a proudění vzduchu. 

Zajímavost: 1 hektar lesa vyčistí transpirací 5000 m3 vody za rok

Les funguje jako přírodní filtr vzduchu

Lesy filtrují prach, plyny a radioaktivní látky z ovzduší. Tím velmi prospívají nejen člověku, ale i ostatním živočichům. V lesích se vytváří specifické mikroklima, které snižuje teplotní výkyvy a udržuje stabilně vlhčí ovzduší, kde se lépe dýchá.

Zajímavost: 1 hektar lesa je schopen zachytit 20-60 tun prachových částic za rok

Zdroj: Unsplash, Spencer Watson
Zdroj: Unsplash, Spencer Watson

Les umí zadržovat vodu v krajině

Především mechové patro má vysokou schopnost absorpce, což snižuje odtoky vody z lesních povodí, a tím se snižuje i riziko vzniku povodní.

Zajímavost: Úprava vody z podzemního zdroje v lesích je 11-20 krát levnější než výroba pitné vody z povrchového zdroje v zemědělské krajině

Díky lesům máme kyslík pro náš dech

A to nejen my lidé, ale i celá příroda. Lesy jsou největšími producenty kyslíku na Zemi.

Zajímavost: 1 hektar lesa vytvoří až 10 tun kyslíku za rok

Zdroj: Unsplash, Rebecca Prest
Zdroj: Unsplash, Rebecca Prest

Les je domovem

Les je také cenným přírodním ekosystémem a domovem pro obrovské množství zvířat, hmyzu, ptáků, mikroorganismů a rostlin. Lesy, zvláště pak ty tropické patří k místům s největší biodiverzitou (pestrostí druhů) na planetě.

Zajímavost: Minimální počet sazenic dubu na 1 hektar lesa při obnově nebo zalesnění 9000 kusů, buku 8000 kusů

Les, to není jenom dřevo

Při správné péči je les trvalým zdrojem dřeva, což je jeho produkční role. Má ale i další důležité úlohy, které přinášejí užitek. Je nepostradatelný pro životní prostředí a nám lidem nabízí svoji funkci terapeutickou, estetickou, léčebnou, rekreační a kulturní.

Zajímavost: Než strom vyroste do zralého věku trvá to 100-150 let dle druhu

Zdroj: Unsplash, Caspian Dahlstro
Zdroj: Unsplash, Caspian Dahlstro

Les brání erozi půdy

Eroze půdy je přírodní proces, při kterém dochází k rozrušování půdního povrchu působením vody, transportu půdních částic na jiné místo a jejich následnému usazování.

Výsadba lesních pásů snižuje odnos půdy zejména ve svažitých terénech na naprosté minimum. Zejména silné kořeny stromů jsou schopné erozi a sesuvům zabránit.

Zajímavost: 1 cm půdy z kukuřičného pole zmizí v průměru za 15 let, z obilného cca za 300 let, ale z lesa až za několik tisíc let (tempo vytváření nové půdy je zde rychlejší).

Lesníci vědí, co dělají a o lesy se starají s láskou a péčí