Péče o lesní majetek: Prořezávka v listnatém lese + VIDEO

12.08.2020

Prořezávka je prvním výchovným zásahem v lese, ovlivňuje jeho stabilitu, biodiverzitu a kvalitu. V případě listnatého porostu se jedná zejména o hledisko kvality. Prořezávku v listnatém lese by měl vyznačit odborný lesní hospodář, nebo minimálně konzultovat. Jak konkrétně postupovat a na které jedince se zaměřit přibližuje odborné video, jehož autorem je Ing. Tomáš Dohnanský, poradce SVOL.