Peníze nestátním vlastníkům lesů: Vláda uvolní prostředky. Ale málo...

30.07.2019

Vláda na svém zasedání 30. 7. schválila dotační program, který by měl kompenzovat nižší ceny dříví na trhu kvůli kůrovci. Nestátní vlastníci lesů by měli letos získat 1,5 miliardy, o další miliardě pro příští rok chce ministerstvo jednat. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) pomoc vítá, shledává ji však nedostatečnou.

"Jako zástupce SVOLu a současně i jako předseda Komory církevních lesů mám radost z toho, že se vládě, po více jak rok trvajících jednáních, podařilo nalézt prostředky na podporu vlastníků nestátních lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity za čtvrtý kvartál roku 2017 a rok 2018 ve výši 1,5 mld. Kč. Tuto částku vnímám jako dílčí plnění slibu, který dostali vlastníci nestátních lesů při zahájení jednání, protože původně jim byla přislíbena částka ve výši 3 mld. Kč. Je třeba si uvědomit, že plošný rozpad lesů v krajině má dlouhodobě katastrofální dopad nejenom na vlastníky lesů, ale důsledky dočasné absence lesa v krajině pocítí všichni občané České republiky. Bez dostatku finančních prostředků, kvalitního personálu a dělníků je zvládnutí následků kůrovcové kalamity v lese nemožné," říká Petr Skočdopole, jednatel Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Vlastníci nestátních lesů ještě nemají vyhráno. Aby se kompenzace mohla vyplatit, musí v září Poslanecká sněmovna schválit novelu Lesního zákona.

Historicky nejrozsáhlejší kůrovcová kalamita srazila ceny dřeva na trhu. "Ceny jehličnatého dříví z kalamitních těžeb se za poslední dva roky výrazně propadly. Vlastníci lesů proto nemají peníze na obnovu lesa a následnou péči o něj, dotace by jim tak měla částečně dorovnat ztráty, aby měli dostatek financí nutných na zajištění řádné péče o les. Není určená na těžební náklady a nemůže být řeč ani o příspěvku k tvorbě zisku," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman. Vlastníci lesů se podle materiálu ministerstva zemědělství od konce předloňského roku dostávají s prodejní cenou jehličnatého dříví pod úroveň nákladů nutných k zákonným povinnostem při těžbě dříví, jako je výsadba stromů a jejich ochrana.

VIDEO. Jak vypadá kůrovcová kalamita v praxi.