Prázdniny 2021 a les - Na co si dát letos pozor

29.06.2021

Kůrovcová kalamita historického rozsahu samozřejmě ovlivňuje také možnosti pohybu v lesích. Kůrovec často "spořádal" oblíbené turistické destinace, někde hrozí zvýšené riziko pádu nevytěžených souší apod. Jak budou prázdniny 2021 podle nestátních vlastníků lesů vypadat?

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě vyzývá veřejnost k opatrnosti během prázdninového pohybu v lesích. "V rámci vlastní bezpečnosti, ale také proto, aby svým pobytem les nepoškozovali, je nutné řídit se ustanovením lesního zákona," uvádí Stanislav Janský, místopředseda SVOL, pověřený vykonáváním funkce předsedy.

V důsledku kůrovcové kalamity mimořádného rozsahu je zapotřebí, aby návštěvníci lesa počítali zejména se zvýšeným výskytem lesní techniky v porostech i na lesních cestách, méně přehledným či chybějícím značením turistických tras v některých lokalitách, zhoršeným stavem lesních cest, ale především nestabilitou kůrovcových souší. "Nechceme veřejnost strašit nebo od návštěvy lesů odrazovat. Lidé jsou v soukromých, obecních i církevních lesích vítáni. I při pobytu v lese je však nutné dodržovat určitá pravidla, aby se nikomu nic nestalo a nedocházelo k poškození lesa," říká Stanislav Janský.

Návštěvníci lesa v zájmu své vlastní bezpečnosti například nesmí podle lesního zákona vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, vstupovat do porostů, kde probíhá těžba, manipulace nebo doprava dříví. Naopak povinností návštěvníka je dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Nestátní vlastníci lesů zaznamenali v posledních měsících násobně vyšší návštěvnost lesů veřejností, prázdniny velmi pravděpodobně přinesou nápor ještě větší. Podle exklusivního průzkumu agentury STEM/MARK pro MF Dnes bude letos trávit dovolenou v tuzemsku 57 % dotázaných. Lesy, sužované historicky největší kůrovcovou kalamitou, která jen za poslední roky napáchala škody za 100 miliard, tak čeká velká prázdninová zkouška.

"V roce 2016 jsem se pokoušel zmonitorovat návštěvnost našich lesů. Výsledky jsem byl až překvapen. Jsou to statisíce za rok, aktuálně se díky covidu k lesům obrátilo ještě násobně více lidí," upozorňuje Václav Zámečník, jednatel společnosti Lesy města Písku. "Odhadem bych řekl, že tak třikrát více, než bylo v minulosti obvyklé. Lidé více jezdí například na kole, objevili elektrokola... a dostávají se mnohem hlouběji na lesní majetek, kde v minulosti sotva zavítala babička s košíkem na houby."

Obezřetnost je aktuálně při návštěvě lesa na místě v několika ohledech. Ačkoliv se vlastníci lesů snaží vypořádat co nejrychleji s následky kůrovcové kalamity, ne všude se daří s ohledem na obrovský rozsah postižených porostů, nedostatek pracovních sil nebo techniky odtěžit všechny kůrovcové souše. "Takové porosty jsou nestabilní a ani nemusí foukat vítr," konstatuje Petr Juračka, jednatel společnosti Lesní společenství obcí s. r. o, která hospodaří na tisícovce hektarů v majetku sedmi obcí v okolí Bystřice nad Pernštejnem. Kůrovcová kalamita zde je po své kulminaci a lesníci už čtvrtým rokem bojují na hranici vyčerpání. "Není v lidských silách zlikvidovat takovou rychlostí všechny kůrovcové souše, ačkoliv se velmi snažíme. Lidé by měli být opatrní, poslouchat pokyny lesníků, pohybovat se jen tam, kam smějí, a hlavně se soustředit na to, co se kolem nich děje."

Jak se chovat v lese podle zákona:

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Při vstupu do lesa je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a trasách, odpočinkových místech a tábořištích.

V lesích je (mimo jiné) zakázáno: rušit klid a ticho, sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních, kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně ve do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, znečišťovat les odpady a odpadky.