Proběhl Den otevřených lesů: Děti uchvátila technika, dospělí si užívali procházky s lesníky i pivo Lesmistr

21.06.2022

V sobotu 18. června měly lesy dveře dokořán. Na celkem 48 lesních majetcích po celé republice se totiž konal pilotní ročník akce s bohatým programem. Navzdory tropickým teplotám přišly celkem tisíce návštěvníků.  

Den otevřených lesů pořádalo Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).  Na vybraných místech čekaly návštěvníky komentované vycházky s lesníky, ukázky práce s lesní technikou a bohatý doprovodný program pro celé rodiny. 

Jak Den otevřených lesů probíhal? Pojďme se na některá místa podívat:

Domažlické městské lesy, s.r.o.

Návštěvnost: přibližně 450 lidí, z toho více než 200 dětí

Podle ohlasů, které máme, se akce velmi vydařila. Účastníci byli nadšení. Děti se zájmem poslouchaly a plnily úkoly. Rodiče děkovali a velmi si pochvalovali pestrý program i skvělou organizaci. Největší radost nám udělalo, že po návštěvnících nezbyl v lese žádný nepořádek ani poházené odpadky. To  nebývá zvykem. Velký zájem veřejnosti nás potěšil, za nápad uspořádat tuto celorepublikovou akci SVOLu děkujeme. 


Lesy města Brna, a.s. 

Návštěvnost: více než 1000 lidí

Díky bohatému programu a zajištěnému občerstvení zde mnozí návštěvníci strávili celý den. Každý si našel to, co ho nejvíce zajímá. Po stezce mladého lesníka se vydali zejména rodiče s dětmi a všichni si pak mohli zasoutěžit v nejrůznějších disciplínách. Odpovědi na soutěžní otázky nacházeli na naučných tabulích. Za splnění se rozdávaly dárečky. Pro tvořivé tu nechyběly ani lesní dílničky. Větší děti i dospělí si nenechali ujít procházku s lesníky a pracovníky lesních školek s výkladem. Velký zájem vzbudila též lesní technika, kde si děti mohly vyzkoušet kabinu štěpkovače, traktoru, odvozní soupravy nebo vyvážečky. Na místě byl i kůň, který po ukázce práce v lese, vozil děti v sedle. Přímo před zraky diváků pak vyráběli dřevosochaři nové sochy na naučnou stezku. Asi největší zážitek měly děti z ukázek sokolníka, který jim umožnil pohladit si sovičky a předvedl vycvičenou krkavčici Zorinu nebo káně harisonovo


Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o

Návštěvnost: 300 lidí 

,,I přes horké počasí k nám zavítalo velké množství návštěvníků všech věkových kategorií. Většina z nich se zapojila také do soutěžního pásma lesní pedagogiky, kde se mohli seznámit s lesním biotopem a funkcemi lesa, dozvěděli se něco o myslivosti, houbách a v neposlední řadě o včelách a včelaření, které k lesu neodmyslitelně patří," komentuje akci na polesí Kroměříž jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Ing. Arnošt Buček a dodává, že lesní pedagogiku obohatilo i stanoviště, které připravili studenti Střední lesnické školy v Hranicích.

Na návštěvníky akce čekalo také tematické občerstvení, zvěřinový guláš a pivní speciál Lesmistr, dochucovaný smrkovými a jedlovými výhonky.

,,Našim cílem bylo představit široké veřejnosti co nám les dává a jak o něj naopak my lesníci pečujeme. K tomu patří i netradiční produkty, které lze z lesa získat, například lesní pivo," uzavírá Ing. Arnošt Buček z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.


Správa městských lesů Jihlava, s.r.o

Návštěvnost: okolo 90 lidí 

,,Největší radost nám dělali nejmenší návštěvníci, kteří projevovali obrovské nadšení z těžké lesní techniky. Jako organizátoři jsme byli překvapeni zájmem účastníků, kteří je ptali na práci lidí v lese i na význam lesa jako takového." Popisuje své dojmy jednatel Ing. Václav Kodet


Lesy města Písku, s.r.o. 

Návštěvnost: okolo 200 lidí 

Akce se všem i přes velmi horké počasí líbila, užili si to dospělí i děti. Program byl bohatý, takže každý si našel to své. 


Městské lesy Znojmo, příspěvková org.

Návštěvnost: okolo 100 lidí 

Panovala pohoda, lidé byli nadšení a velmi přátelští. Děti zajímala technika a tvoření, včetně zatloukání hřebíků. Malé i velké pak bavilo vnímat les všemi smysly - sluchem, chutí, čichem i hmatem. Dospělé zaujal vliv lesa na zdraví člověka a informace o kůroveci. Velkou atrakci pro všechny představovala přítomnost loveckého psa a koně. Děti bavilo Bingo, dospělí si pochutnali na pivu Lesmistr. 


Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková org.

Návštěvnost: okolo 20 lidí  

Během celé akce měli návštěvníci spoustu otázek. Nejvíce dotazů směřovalo k umístění jednotlivých zajímavostí v rámci karlovarských lesů, včetně obnovených tůní či Karlova hvozdu.

Návštěvníky velmi zasáhla atmosféra zříceniny kostela sv. Linharta a celková historie vsi Obora. Probírali jsme též počty a druhy zvěře v jednotlivých obůrkách.

U vodních nádrží byly předem umístěny ponorné vrše. Vylovené larvy vážek, potápníci, pulci, larvy čolků a další pak byli přemístěni za velkého zájmu účastníků do průhledných nádob.

Poslední zastávka na trase, u rybníka Linhart, byla věnována chovu ryb.

Program pak završily ukázky zvlášť chráněných živočichů v předem připravené expozici v Galerii u kavárny Svatý Linhart, odkud též pochází zápis v knize návštěvníků, který nám na závěr udělal opravdu velkou radost.


Kinský Žďár, a.s. 

Návštěvnost: okolo 150 lidí

Z pohledu organizátorů i dle ohlasů účastníků byla akce velmi zdařilá. Na stezce bylo možno sledovat ukázku těžby dříví, přibližování koňmi a vyvážecím traktorem. Návštěvníci se dozvěděli informace o semenářství, školkařství, zalesňování, ochraně lesa i myslivosti. K tomu byl připraven bohatý doprovodný program, stánkový prodej hub (a výstava hub), výrobky ze dřeva, včelí med či březová košťata. Účastníci si užili také výtečné občerstvení - zvěřinový guláš, zvěřinové klobásy, grilované pstruhy nebo palačinky s lesním ovocem. A nechybělo ani vynikající Pivo lesmistr. Pro malé hosty se konala lesnická pedagogika se zkušenými lektorkami. Proběhly také ukázky loveckého troubení a odpoledne pak vystoupila kapela Zelenohorská muzika. Největší radost jsme měli z velkého zájmu účastníků o naši práci, který projevovali četnými dotazy, zejména ohledně kůrovcové kalamity. 


Lesy města Chebu, s.r.o.  

Návštěvnost: okolo 20 lidí 

Užili jsme si krásné společné sobotní dopoledne. Účastníci se dozvěděli plno zajímavých informací o městském lese a o hospodaření v něm. Vydali jsme se na vycházku lesem, kterou jsme pak zakončili opečeným buřtem. Děti si zahrály hry, jak naučné, tak ty zábavné. Všichni odcházeli spokojení a plni nových vědomostí. Účastníky nejvíc zajímalo, jak se les v Německu, dostal do vlastnictví města Chebu. 


majetek Karin Hendrickx 

Návštěvnost: 15 lidí 

Účastníci ocenili osobní přístup a samotnou možnost komentované procházky. Byť někteří z návštěvníků žijí v okolí, tuto část lesa neznali. Měli jsme tak příležitost vysvětlit jim změny, které v lese probíhají a proč k nim dochází. Dotazy pak směřovaly na lesní zákon a povinnosti vlastníků, či na klimatickou změnu a naši reakci na ní. Návštěvníci se též zajímali o pěstování lesa, těžbu a používané technologie.


Mendelova univerzita, Školní lesní podnik Masarykův les

Návštěvnost: 60 lidí 

Komentovaná procházka s lesníkem se líbila. Lidé ocenili zejména možnost dotazovat se, což nás těšilo. Velký úspěch nejen u dětí měl trenažér harvestoru i stanoviště s lesnickými mapami. 

www.slpkrtiny.cz