Slovo lesníka: Věřte nám a ptejte se svých politiků

15.07.2019

Radomír Charvát se o lesy stará desítky let. Když řekne: "Lesy jsou celý můj život," mluví pravdu. Ostatně... patří k mužům, kteří říkají vždycky pravdu a když podají ruku, je to jako smlouva. Působí jako jednatel Lesního družstva Vysoké Chvojno, kde společně s kolegy bojuje v posledních letech nejen s historicky nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou, ale také s vysycháním borových lesů.

Co si myslí o současné situaci v lesích:

Zcela určitě jste ze svých vycházek přírodou či ze všech druhů medií zaznamenali důsledky dlouhotrvající sucha, které jsou patrné bohužel i na lesních porostech ve správě Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. Celou republikou se na oslabených smrkových lesích šíří vlna kůrovce, kterému už padlo za oběť mnoho milionů m3 smrku se vznikem desítek tisíc hektarů holin. Důsledkem extrémního sucha však neodumírají pouze smrky, jimž je věnována největší pozornost, ale v našich podmínkách usychají borovice, břízy i duby a buky. Zkrátka sucho si nevybírá! Řešení krizové situace v lesích se ještě zkomplikovalo výraznými problémy na trhu se dřevem a propastným poklesem jeho ceny, která je v některých případech na úrovni výrobních nákladů. Bohužel zodpovědní činitelé tohoto státu dlouhodobě podceňují význam lesů a lesního hospodářství a jejich reakce, pokud nějaká existuje, je pomalá a nedostatečná.

Pokud na velké části území ČR zmizí lesy, nastanou ještě větší problémy s vysycháním krajiny. Dojde ke zvýšenému odtoku vody, k narušení půdy, přestane fungovat vázaní CO2 ve stromech a to vše povede k dalšímu oteplování a ztrátě vody. 

Lesnici jsou si dobře vědomi těchto nebezpečí a například na našem majetku již dlouhodobě zakládáme druhově pestřejší a tím i snad odolnější lesy s maximálním využitím přirozené obnovy. 

Tisk či televize však celou situaci buď podceňují, nebo pro vyjádření k ní dávají prostor různým ekologickým hnutím, jejichž představitelé nezatíženi příslušným vzděláním a praxí, bez jakékoliv zodpovědnosti udílí "hraběcí rady" pro řešení problémů. Množí se i zázračná řešení prezentovaná některými zneuznanými lesníky, kteří nedostatky ve své odborné praxi nahrazují politickým vlivem, když se pružně přimykají k úspěšným politickým stranám a hnutím.

Na pozadí ekonomické a ekologické katastrofy lesů ČR se odehrává ideologický a politický boj o "vládu" nad lesy. " Ochránci přírody" z Prahy chtějí opět venkovu vnucovat svou představu, vysněnou na balkonech činžovních domů, o způsobu života na venkově, Věřte, prosím raději "svým" lesníkům, kteří jsou dostatečně vzdělaní, mají zkušenosti a chuť nepříznivý stav v českých lesích změnit. Již pan Werich říkal: "Na odborné věci musí být odborníci."  

Radomír Charvát byl účastníkem zajímavé talk-show v TV Zemědělec. Podívejte se na jeho další názory.

Zatímco lesníci bojují o přežití lesů každý den, vláda jednání o dotacích znovu odložila. Podrobnosti.