Sníh v lese přispívá k doplnění podzemních vod

27.11.2023

Na řadě míst naší republiky se lidé mohli o víkendu pokochat letošní první sněhovou nadílkou. Sněžilo na východě Moravy, v Krkonoších, ale také na Mladoboleslavsku i v Praze. Víte o tom, že sníh v lese je klíčový pro budoucí zásoby vody? 

Zejména v horských oblastech jsou lesy v zimě pokryté sněhem. Když nastane jaro, tání tady probíhá pozvolna, což předchází vzniku povodní a voda má možnost vsakovat se a zůstat v krajině.

Les v zimě je bílý, tichý a jakoby pod sněhovou peřinou odpočíval. Když venku chumelí, sníh se pozvolna snáší k zemi a les si zajišťuje zásobu vody pro nadcházející období. 

Sníh v korunách stromů

Na ukládání a zásoby sněhu mají v lese vliv především stromy a vysoké keře. Maximální množství sněhu, které se udrží v korunách, závisí na typu stromů. Daleko více sněhu se zachytí na jehličnanech oproti listnatým stromům, které jsou v zimě holé.

Při sněžení dokáže jehličnatý les zachytit kolem 60% spadlých sněhových srážek.

U jehličnatých porostů platí, že většina sněhu se zachytí na stromech a pod nimi je ho málo, u listnatých je to přesně naopak.

Sníh zachycený ve větvích je více vystaven vlivům větru a slunečního záření, než sníh uložený na zemi, proto je náchylnější k tání.

Jehličnany zachytí až 60% spadlého sněhu
Jehličnany zachytí až 60% spadlého sněhu

Les versus planina

V závislosti na průběhu počasí a skladbě dřevin vznikají výrazné rozdíly mezi zásobami vody ve sněhu v lese a na planině.

Paseky uvnitř lesa mají pak až o 25 až 40% více sněhu než zcela otevřená prostranství. Díky překážce, kterou tvoří dřeviny, se tu ukládá navátý sníh. Sněhová pokrývka v takových místech může být i několik metrů vysoká.

Na planinách sníh taje rychleji
Na planinách sníh taje rychleji

Jarní tání

Jaro s sebou přináší odtávání sněhu. V lesích k němu dochází pozvolna, díky zastínění korunami stromů. Nejdřív odtaje sníh na volné ploše, kde je teplota vlivem slunečního záření vyšší. Potom v listnatých porostech a nakonec v jehličnatých porostech.

Postupné odtávání sněhu uvnitř lesa napomáhá předcházet vzniku jarních povodní. Voda, která protéká lesní půdou delší dobu, má také větší možnost zasakování do hlubinných vod. Díky tomu je doplňována zásoba vody v půdě. 

Přečtěte si také: Desatero pro zimní procházku lesem nebo Přikrmování lesní zvěře má svoje pravidla. Znáte je?