Světélkující houby

08.08.2022

Les bývá po setmění tajemný a může nás ledasčím překvapit. Třeba, když se mezi stromy zjeví záhadné světélko. Nejedná se ale o bludičky, jde o jev zvaný luminiscence, který některé organismy ovládají. 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

A právě tato světélka stála za zrodem záhadných bytostí, skřítků a bosích divoženek o kterých se dřív mezi lidmi vyprávělo. A vypráví se dodnes ... 

Strašidel se nebojte

Pravda je taková, že za tajemná světýlka v lese může ztrouchnivělé dřevo a také některé druhy hub. V našich končinách způsobuje světélkování pařezů zejména dřevokazná houba václavka obecná - Armillaria mellea, jejíž vlákna produkují pomocí těchto enzymů nazelenalé světlo, stejné jako mají světlušky. 

Les je v noci jako živý,
vítr učí mluvit dříví,
měsíc houby cvičí v tanci
a na zádech svatojánci
hvězdy z nebe snášejí.

František Hrubín - Zvířátka a loupežníci

Jak je možné, že svítí

V tělech některých organismů se vyskytují dvě důležité látky, díky nimž je světélkování umožněno. Jde o luciferin a enzym luciferázu. Luciferin v přítomnosti kyslíku oxiduje na oxyluciferin, čímž se molekula luciferinu dostává do stavu kdy vydává světlo. Enzym luciferáza celou reakci katalyzuje. Bioluminiscenční organismy si luciferin buď samy vyrábí, nebo jej přijímají ve formě potravy.

Z více než 100 tisíc současně popsaných druhů hub jich ve tmě světélkuje pouhých 71 druhů. Proč ale některé houby svítí? S touto otázkou si vědci lámali hlavy několik století. A není to tak dlouho, co mají konečně uspokojivou odpověď.

Nedělají to jenom tak, důvod mají

Skupina vědců zkoumala světélkování u brazilských hub druhu Neonothopanus gardneri, příbuzných našim špičkám, které jsou větší a zářivější než ostatní známé houby s bioluminiscencí. Nejprve zjistili, že světélkování těchto hub je ovládáno jejich vnitřními hodinami. To bylo neklamnou známkou, že si špičky nesvětélkují jen tak pro nic za nic, ale že jejich světélkování má svůj důvod. Dlouhou dobu si totiž mykologové mysleli, že jde jenom o úchvatný vedlejší produkt jejich metabolismu. Ale není tomu tak. Ostatně v přírodě se jen málo co děje bez příčiny. Vědci na základě pozorování zjistili, že houby svou září lákají noční hmyz. A hmyzí návštěvníci pak po okolí roznášejí spory těchto hub a napomáhají tak jejich rozmnožování.

Důvodem světelné show je tedy touha hub po přežití a rozmnožení svého druhu po okolí.


Další organismy, které svítí

Brouci z nadčeledi Elateroidea třeba světlušky a kovaříci, také některé mouchy z čeledi bedlobytkovité

Medúza rodu Aequorea

Houby - hlívy z rodů Panus a Omphalotus, které jsou zodpovědné za svícení dřeva, které napadnou

Obrněnky - řasa rodu svítilka (Noctiluca), vyvolává modré světélkování moří

Bakterie rodu Photobacterium

Ryby - šírotlamka pelikánovitá (Eurypharynx pelicanoides), lampovník (Myctophum), tykadlovka Holboellova (Ceratias holboelli) a někteří zástupci čeledí Stomiidae a Sternoptychidae

U hlubinných ryb (řád ďasi) a jiných hlubinných organismů (např. hlavonožci) je světélkování nutné pro komunikaci. U mnoha ryb je bioluminiscence umožněna mutualistickými bakteriemi, které přebývají v živých tkáních. Většina makroskopických mořských organismů vytváří bioluminescenci. 

Mech dřípovičník zpeřený zeleně světélkující

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay