Vánoční stromek v nádobě: Vrátit ho přírodě není jen tak. Takže JAK?

16.12.2019

V posledních letech roste před Vánocemi zájem o stromky v nádobě (květináči). Mnoho lidí si zakoupí vánoční stromek v nádobě s tím, že jej po skončení vánočních svátků vysadí někam do lesa. I toto však má svá pravidla a navíc je o stromek potřeba pečovat specifickým způsobem, aby nedopadl jako kapři puštění zpět do vody - tedy nezahynul.

Na našem trhu lze nejčastěji zakoupit příjemně vonící exotické jedle (kavkazská, obrovská, korejská). Z dalších exotických dřevin se nabízí borovice černá s hustými a dlouhými, tmavě zelenými jehlicemi nebo smrk pichlavý "stříbrný", jehož charakteristické píchání u malého stromku zase tolik nevadí a hlavně krásně pomerančově voní a je velmi dekorativní. Z našich původních dřevin je nejčastěji k mání smrk ztepilý, který však vyžaduje vyšší relativní vlhkost vzduchu v místnosti, jinak začne po pár dnech usychat. Z tohoto pohledu je "otužilejší" a vhodnější "domácí" jedle bělokorá.

Na co si dát při koupi pozor

Protože cena stromků v nádobě není nijak závratná (např. u smrku se pohybuje mezi 300 až 600,- Kč za kus), má toto "řešení" Vánoc z pohledu řady kupujících převážně jen samá pozitiva. Tedy pokud koupíte stromek u vhodného prodejce, nejlépe profesionálně se zabývajícího tímto sortimentem dřevin, který má stromky umístěné buď ve venkovním prostředí, nebo chladné místnosti s dostatkem světla.

Důležitá je rovněž tvarově vhodná a dostatečně velká nádoba. Nepoměrně menší nebo složitě tvarované nádoby ve srovnání s vlastním stromkem znamenají malý a často i deformovaný nebo úmyslně zkrácený kořenový systém. Takový stromek vyčerpá zásobu živin v nádobě a není-li včas přesazen do nádoby větší, brzy hyne. Dalším důležitým znakem životaschopnosti stromku je celkový vzhled a kyprost zeminy (substrátu) v nádobě. Správně musí mít přirozeně tmavou barvu a být dostatečně udusaná, což je znakem dobrého zakořenění stromku.

Po nákupu je třeba stromek postupně připravit na umístění v teplem vytopeném pokoji. Dle rozdílu venkovní a vnitřní teploty volíme dobu aklimatizace od 2-3 dnů po 2-3 týdny. Po tuto dobu lze stromek umístit např. ve sklepě, chladné garáži nebo předsíni.

Protože v zimě se stromek nachází ve vegetačním klidu, v teplé místnosti by měl být pouze nezbytně dlouhou dobu, nejlépe jen přes vánoční svátky nebo maximálně do nového roku. Po tuto dobu je nutné přiměřené zalévání stromku studenou vodou při vyšší relativní vlhkosti vzduchu. Při déletrvajícím převlhčení substrátu dochází k uhnití kořínků a uschnutí stromku. K němu může samozřejmě dojít i při extrémním vyschnutí substrátu. Pokud necháme stromek v teple déle, hrozí jeho předčasné vyrašení. V případě mrazů nenechávejte stromek v květináči venku, mrazy mohou nevratně poškodit kořínky. Teprve při stabilním jarním počasí jej můžete nechat ve venkovním prostředí trvale.

Kdy a kam stromek zasadit

Pokud po Vánocích skutečně plánujete vánoční stromek vysadit do země a nechal dále růst, je třeba zvážit několik okolností. "Kromě vlastní zahrady nebo louky nemůžete stromek vysadit kdekoliv. Každý les někomu patří, je tedy potřeba předem zjistit komu a vlastníka lesa kontaktovat," říká Ing. František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.

Ale i na svém pozemku je třeba dodržet určitá pravidla. Rozhodně nelze doporučit výsadbu stromku na hranici se sousedním pozemkem, pokud s tím soused nevysloví souhlas. Stromek v důsledku svého růstu začne postupně svými větvemi přesahovat k sousedovi a může se stát zdrojem sousedských sporů. Stromek může v budoucnu také stínit, snižovat produkci na přilehlých záhonech nebo jinak negativně ovlivňovat využití vedlejšího pozemku. I při výsadbě na vlastní zahradu byste měli počítat s tím, že stromek se bude postupně rozrůstat a začne Vám zmenšovat užitný prostor zahrady.

Větší problémy mohou nastat při výsadbě na cizí zemědělský pozemek nebo do něčího lesa. Např. podle platného lesního zákona je v lese mimo jiné zakázáno provádět terénní úpravy nebo narušovat půdní kryt. Výjimku z tohoto zákazu by Vám musel povolit vlastník daného lesa. Pokud byste provedli výsadbu bez jeho povolení, vystavujete se riziku pokuty za přestupek až do výše 15 000,- Kč. Důvodem je vedle ochrany vlastnického práva také ochrana celkového prostředí lesa jako přírodního ekosystému. Také byste asi nebyli nadšeni z toho, kdyby Vám někdo cizí vysadil stromek na Vaší zahradě.

I v případě, že jste sami vlastníkem lesa, můžete při výsadbě stromku narazit na jednu právní překážku. Exotické vánoční stromky jsou vesměs tzv. geograficky nepůvodními druhy, to znamená, že v podmínkách ČR se ve venkovním prostředí přirozeně nevyskytují. Pokud se o takový druh jedná (např. jedle kavkazská nebo dánská, smrk pichlavý "stříbrný", borovice černá atd.), měli byste ještě před výsadbou do volné krajiny požádat příslušný orgán ochrany přírody o její povolení.