Vítr, sucho a spol. - Aneb půlku škod nezpůsobí kůrovec. Nová čísla

24.10.2019

v poslední době se v souvislosti s lesy hovoří hlavně o škodách způsobených kůrovcovou kalamitou. Ale to je pouze zhruba polovina škod, kterými lesy trpí. Doprovodným nebo i spouštěcím faktorem tohoto poškození lesů je především působení sucha a větru, tedy odborně řečeno tzv. abiotických činitelů.

Momentálně jsou k dispozici předběžné výsledky o škodách v lesích za rok 2018, zahrnující přibližně 70 % plochy našich lesů. Údaje se budou dále zpřesňovat, ale již nyní je zřejmý trend značného nárůstu poškození lesů. Tyto škody se počítají v řádu miliard a rok 2019, který máme právě skoro celý za sebou, bude podle některých odhadů ještě horší. Zejména v první polovině roku totiž foukal silný teplý vítr, který na stromy působí podobně jako fén. "Lesníci nevědí, kam dřív skočit," komentuje dramatickou situaci v lesích Radomír Charvát, jednatel firmy Lesní družstvo Vysoké Chvojno. "Nestátní vlastníci lesů zatím od státu neviděli jako kompenzaci škod způsobených kůrovcovou kalamitou a následkem klimatických změn ani korunu navíc. Všechna opatření na likvidaci těchto škod a na nové zalesňování hradí zatím ze svého a mnozí jsou už na hranici ekonomického krachu. Je zřejmé, že kůrovec zdaleka není jediným problémem, se kterým se potýkáme. U nás v Polabí například houfně hynou borovice na nedostatek vláhy, protože stavbou svého kořenového balu neobstojí v boji s ostatními dřevinami o vodu."

A teď čísla:

Podle evidence Lesní ochranné služby dosáhl v roce 2018 celkový objem nahodilých těžeb 14,93 mil. m3 (2017: 7,5 mil. m3). Nárůst je ve srovnání s rokem 2017 dvojnásobný, jedná se tedy o výrazné zhoršení situace. Z nahlášeného objemu 14,9 mil. m3 tvořily biotické vlivy, hlavně kůrovec, 57 % (8,5 mil. m3), abiotické vlivy, tedy sucho a vítr, 43 % (6,4 mil. m3). Abiotické těžby v předchozích letech - 2017: 3,39 mil. m3, 2016: 2,49 mil. m3; 2015: 2,67 mil. m3; 2014: 1,78 mil. m3.

Abiotickým příčinám poškození dominoval v roce 2018 opět vítr, který poškodil 4,64 mil. m3 dřeva, meziroční nárůst je o 124 %, z celkových abiotických škod vítr představuje 73 %. Rok 2017: 2,06 mil. m3, 2016: 0,95 mil. m3; 2015: 1,79 mil. m3; 2014: 1,31 mil. m3.

V důsledku negativního vlivu sucha bylo v roce 2018 vytěženo 1,62 mil. m3, to je o 30 % více ve srovnání s rokem 2017. Rok 2017: 1,25 mil. m3; 2016: 1,38 mil. m3; 2015: 465 tis. m3; 2014: 319 tis. m3. Porosty oslabené suchem v předchozím období chřadly i v roce 2018 a mnoho suchem oslabených porostů bylo v průběhu roku 2018 a 2019 napadeno a poškozeno podkorním hmyzem. Suchem jsou nejvíce ohroženy porosty v nižších nadmořských výškách, jedná se především o smrk, ale suchem trpí i další dřeviny, např. borovice nebo dub. 

Dobré důvody pro pestrost lesa. VIDEO.