Výlet do Valašského muzea - Cestování v čase 100 let zpátky

08.10.2021

Dřevěné malebné domky, stodoly, venkovské škola, kostelíky a okolo zahrádky s bylinkami nebo včelími úly. A uvnitř stavení vám selka ukáže, jak se dralo peří, nebo spřádala ovčí vlna. Kdo touží nahlédnout do života lidí na Valašsku před sto a více lety, ať vyrazí do skanzenu na úpatí Beskyd.

Návštěva v podzimním období je navíc přímo ideální, během říjnových a listopadových víkendů jsou v areálu mimořádně otevřeny vybrané expozice.

Městečko, vesnice, dolina a Pustevny

V podhorském městě Rožnově pod Radhoštěm najdete Valašské muzeum v přírodě, až do 70. let 20. století první svého druhu v naší zemi. O jeho vznik se zasloužili členové rožnovského muzejního spolku, kteří v roce 1925, při přípravách národopisné slavnosti nechali do lázeňského parku přestěhovat dva roubené domy z rožnovského náměstí a několik menších staveb. V prostorách mezi nimi se pak odehrála velkolepá folklorní slavnost zvaná Valašský rok.

To byl základ areálu Dřevěné městečko, postupně rozšiřovaný o další dřevěné stavby - fojtství nebo kostel sv. Anny s Valašským Slavínem, kde jsou pochováni například Emil Zátopek, Jiří Raška a Jarmila Šuláková.

Pro lepší přiblížení života na venkově začal v 60. letech vznikat vesnický areál - na pasece zvané Stráň, byla zahájena výstavba prvních roubených chalup a hospodářských staveb. Návštěvníci se mezi ně mohli podívat o deset let později.

Mlýnská dolina s funkčními historickými stavbami poháněnými vodou byla dokončena na počátku 80. let a stala se třetí částí areálu.

Dosud poslední, čtvrtou částí muzea se v roce 1995 staly Pustevny se zvoničkou a s objekty Maměnka a Libušín, které byly na konci 19. století vystavěny podle návrhů architekta Dušana Jurkoviče a staly se národní kulturní památkou. V březnu 2014 Libušín vyhořel, už následující den ale rožnovský skanzen vyhlásil sbírku na jeho obnovu. Místu pojmenovanému po kněžně Libuši obnova vrátila vzhled z roku 1925, slavnostní otevření se konalo 30. 6. 2020.

Skanzen se pořád rozrůstá s hlavním cílem - přiblížit návštěvníkům co možná nejvěrněji malebný obraz tradičního Valašska. Mimo stálé expozice, jsou k vidění nejrůznější zajímavé výstavy, prezentace tradičních řemesel, obyčejů a folkloru.

Co jistě zaujme vaše děti

Historický kolotoč

Žádné dítko neodolá projížďce na tradičním kolotoči s překrásnými vyřezávanými zvířátky. Najdete ho na louce mezi Billovou chalupou a Jeníkovou Stodolou v dřevěném městečku.

Dvorek pro děti

Za sýpkou z Heřmanic se rozkládá dvorek pro děti, který malým návštěvníkům muzea přibližuje hravou formou život našich předků v hospodářství i v lese. Jeho prostorem děti provází různá dřevěná zvířátka a mohou tady plnit úkoly, schovávat se ve skrýších nebo ověřit svou mrštnost.

Dřevo je jedinou obnovitelnou surovinou na světě. Pro využití ve stavebnictví má nezastupitelnou úlohu.