Zpráva pro všechny houbaře: Kdy se vrátí houby tam, kde řádil kůrovec? (1. díl)

11.09.2019

Kůrovcová kalamita proměnila rozsáhlá území z lesů na holiny, které nyní vlastníci lesů musí (a samozřejmě chtějí) znovu zalesnit. Jak rychle se do nových lesů vrátí houby a vy budete moci vyrazit s košíkem? Jedno je jisté - domů si budete velmi pravděpodobně nosit jiné houby, než v minulých letech.

Jaké najdete houby, to závisí na tom, jaké stromy rostou v lese, kterým procházíte. To se všeobecně ví. A protože v reakci na klimatické změny lesníci vysazují pestřejší druhovou skladbu, změní se i obsah košíků. Odpověď na otázku, kdy se houby do znovu zalesněných oblastí vrátí, zní podle odborníků na mykologii: v řádu tří až pěti let. Ale teprve když se kultury a paseky dostanou do takzvané fáze zajištění, dá se hovořit o novém lese (podle druhové skladby je to v horizontu deseti až dvaceti let). Vlastníci lesů (protože každý les někomu patří: soukromníkům, obcím, církvi nebo státu) mají ovšem velké starosti se spárkatou zvěří a na mnohých místech používají tzv. "oplocenky", které mají chránit sazenice a mladé stromky před okusem. Je tedy zřejmé, že se leckam po nějakou dobu ani nedostanete.

Pojďme si připomenout, kde jednotlivé houby, které nejčastěji sbíráme, rostou:

Hřib smrkový neroste jen pod smrkem. Jeho jméno je poněkud zavádějící - roste sice zejména ve smrčinách, ale můžeme ho nalézt i pod borovicemi, buky a břízami.

Naopak hřib dubový najdete opravdu dle jeho názvu nejčastěji pod duby.

Hřib kovář roste jak v jehličnatých, tak i listnatých lesích, zejména pak v horských oblastech. Houbu je nutno tepelně zpracovat, za syrova je kovář mírně jedovatý.

Kozák březový roste pouze pod břízami, jak v lesích, tak i mimo les.

Bedla vysoká roste v listnatých i jehličnatých lesích, při okrajích lesů, na loukách a mezích. Má ráda vysokou trávu a v jehličnatých lesích jsou to závětrná místa za nebo pod hromadami klestí.

Čirůvka májovka roste v řadách a kruzích (hodně hub vedle sebe) ve smíšených lesích a na loukách.

Ryzec smrkový se vyskytuje ve smrčinách, hlavně na krajích lesních cest.

Holubinka namodralá, nazelenalá, mandlová a další. Najdeme je pouze v blízkosti stromů, se kterými žijí v symbióze. Mohou to být jehličnany i listnáče. Pokud jsou vhodné podmínky, rostou velmi hojně.

Liška obecná (na Moravě kuřátka) roste zejména v jehličnatých lesích v borůvčí, mechu a trávě.

Klouzek nelze zaměnit za žádnou jedovatou houbu. Klouzky rostou pod jehličnany, někdy v trávě při kraji cest. (Zdroj: ctidoma.cz)

Pro představu:

Lesní ochranná služba každý rok eviduje objem napadených stromů a těžby od majitelů lesa na přibližně 70 % celkové plochy lesních pozemků. Podle těchto dat dosáhl v roce 2018 celkový objem nahodilých těžeb 14,8 milionů m³ (vliv abiotických a biotických činitelů). V roce 2017 bylo z obdobné rozlohy hlášeno nahodilých těžeb celkem 7,5 milionu m³. Nárůst je ve srovnání s rokem 2017 téměř dvojnásobný, jedná se tedy o dramatické zhoršení situace a letošní rok uvedená čísla překonává.

Mohlo by vás zajímat: Jak se počítá v korunách, "za kolik" peněz si odneseme houby z lesů. PODROBNOSTI. 

Připravujeme: Rozhovor s mykologem. Co se bude dít s houbami v souvislosti s klimatickými změnami 

Pro potěšení - HOUBOGALERIE