2. květen je Světovým dnem ptačího zpěvu

02.05.2024

Všichni ptáci jsou již zpět ve svých letních domovech a my se můžeme znovu radovat z jejich zpěvu. Oslavte tento den spolu s ornitology při mnoha osvětových akcích, nebo se jen venku  zaposlouchejte do ptačích melodií a trylků. 

Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v anglickém Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat přicházející jaro a zároveň i ptáky navrátivší se ze svých zimovišť.

Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Některé spolky se drží dne 2. května. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.

Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na mnoha místech v republice jsou připraveny vycházky do probouzející se jarní přírody, často doplněné o ukázky kroužkování, vyrábění ptačích budek a propagací ochrany ptáků.


3 zajímavosti o ptačím zpěvu

Noční koncerty

Tento zajímavý úkaz se týká především ptáků sídlících ve velkých městech. Zde je totiž přes den vysoká hladina hluku a ptáci si tak zpěv schovávají na klidnější noční hodiny. Chtějí totiž být slyšet. Další příčinou nočních koncertů je umělé osvětlení, které ptákům navozuje iluzi dne.

Ptačí zpěv se mění spolu s životním prostředím

Nová studie odhalila, že ptačí zpěvy po celé Severní Americe a Evropě se mění. Je dle vědců tišší a méně rozmanitý. Výzkumníci dále uvádějí, že vztah mezi změnami v ptačích populacích a ptačím zpěvem není snadné předpovědět do budoucna. "Bohužel prožíváme celosvětovou environmentální krizi a víme, že k tomu může přispívat i mizející propojení mezi lidmi a přírodou," obává se členka ornitologického týmu Catriona Morrison.

Vábení samiček a zastrašení soků

Zpěv ptáků má víc důvodů. Tím hlavním je vábení samic vhodných k páření. Pěvci si zpěvem ale také vymezují vlastní území a varují ostatní samečky, že toto teritorium je již zabráno. Možná vás nepřekvapí, že ptáci pomocí zpěvu též komunikují mezi sebou. Vlastně si spolu povídají.