Obnovená tradice: Otevírání studánek

28.05.2024

31. května se slaví Den otevírání studánek, který má své kořeny v historii. Zjistěte si, zda nemáte nějaký pramen poblíž svého domova a vypravte se ho navštívit, případně i vyčistit, tak jako to dělali naši předkové.

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Lidé v dávné historii vítali příchod jara otevíráním studánek a jejich symbolickým i praktickým vyčištěním po dlouhé zimě. Tento zvyk upadl na čas téměř v zapomnění, ale díky úsilí nadšenců je na mnoha místech obnovován.

Drahocenná voda

Pramenů a studánek si lidé dříve velmi vážili, protože pro ně byly zdrojem pitné vody. Po staletí udržované studánky však s rozvojem vodovodních sítí začaly pustnout a často se zcela ztratily v bahně. Najít studánku v lese bylo čím dál vzácnější.

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Obnova díky dobrovolníkům 

V posledních letech naštěstí začali přibývat nadšenci, často sdružení ochránců přírody, kterým vadilo, že cenné studánky mizí. Podařilo se jim zmapovat výskyt takových vodních zdrojů a postupně je obnovovat a udržovat.

V roce 2008 vznikl Národní registr pramenů a studánek, veřejně dostupný seznam zdrojů vody v přírodě, k nimž má přístup kdokoli z nás. Najdete v něm podrobné informace o každé evidované studánce i její přesnu polohu. 

Mapa studánek po ČR, Zdroj: Národní registr pramenů a studánek
Mapa studánek po ČR, Zdroj: Národní registr pramenů a studánek

Čechy protkané studánkami

Podle kvalifikovaných odhadů bývalo na území Čech ve volné přírodě asi 10 000 studánek. To, jak je úsilí zachránců studánek úspěšné ukazuje fakt, že v únoru 2015, po sedmi letech existence, měl národní registr 8000 přístupných záznamů, z toho bylo více než 4100 studánek.

Již řadu let probíhá kampaň Zachraňme studánky, jejímž cílem je nalézt, obnovit či udržet přirozené zdroje vody ve volné přírodě. Nad některými studánkami si berou patronát nejrůznější instituce, velmi často školy, které se pak o ně starají.

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

TIP na výlet: Najděte si v registru studánku či pramen, který máte v okolí svého bydliště, nebo na místě, kam byste se rádi podívali a vypravte se sem. Dětem zabalte lopatky a kyblíčky, nachystejte svačiny a užijte si příjemný čas strávený v přírodě. Pokud studánka potřebuje vaši pomoc, odstraňte naplavené dřevo a nečistoty a posbírejte odpadky.


Slavnost otevírání studánek z pohledu našich předků

Jednalo se o středověký obřad, který počátkem minulého století zdokumentoval učitel Josef Karl a v mnoha obcích došlo k jeho obnovení. Slavnost vypadala přibližně takto:

Poté, co na jaře roztál sníh, lidé z vesnice se v určený čas vypravili společně do lesa ke studánce či prameni. Dětský průvod vedený královnou, což byla osmi až dvanácti letá dívka, za doprovodu hudby zazpíval a zatančil.

Malá královna poklekla na rozprostřený šátek, nabrala vodu do džbánku, a tu pak vylila do všech světových stran.

A aby si byli všichni zdravím jisti, nabrala hrst loňského listí, za sebe je hodila a k oblakům pravila: Zlý moci zaháním, nemoci vyháním.

Děti kolem ní utvořily kruh, zpívaly a tančily. Královna nabrala hrst loňského listí, hodila je za sebe, čímž zahnala vše zlé. Nakonec děti společně rýči a lopatami, vyčistily pramen. 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay