5 způsobů, jak strom utváří klima. Znáte je?

28.10.2019

Znovu zalesnit holiny vzniklé kvůli kůrovcové kalamitě a dalším vlivům sucha, je klíčové. Stromy totiž spoluovlivňují tvorbu klimatu. Tuhle informaci asi znáte... Ale víte přesně, jak to dělají a jak zdatné v tom jsou? Tady je 5 způsobů, kterými stromy utvářejí klima. Znát by je měli nejen všichni dospělí, ale také děti už od základních škol.

1. Vypařují vodu

Vzrostlý strom dobře zásobený vodou vypaří za den až několik set litrů vody. Na výpar 1 litru vody se spotřebuje přibližně 0,7kWh sluneční energie. Tato energie je vázána ve vodní páře a uvolní se zpět při kondenzaci vodní páry na chladných místech na vodu. Při slunném počasí strom chladí své okolí výkonem více než 10kW (běžná klimatizační jednotka 2kW)

2. Šikovné průduchy

Průduchy v listech a jehlicích strom přijímá oxid uhličitý, vylučuje kyslík a vodní páru. na jediném mikromilimetru čtverečním se nachází až několik set průduchů, které se otevírají a zavírají podle okolní teploty, vzdušné vlhkosti i podle obsahu vody v rostlině.

3. Kořeny čistí vodu

Pracují na tom v půdě. Kořeny odebírají živiny a vytvářejí podmínky pro život dalších nižších organismů. Bylo prokázáno, že spodní vody pocházející z lesů jsou daleko kvalitnější, než z jiných zdrojů.

4. Vivat fotosyntéza

Všichni o ní víme. Ale v jakých číslech se vlastně pohybujeme? Strom přijímá oxid uhličitý a vylučuje kyslík (fotosyntéza). Zároveň odpařuje vodu (transpirace). Za slunného dne vytvoří až 0,2 kg biomasy, obsahující 1kWh sluneční energie a uvolní 0,2kg (140 litrů) kyslíku.

5. Strom versus klimatizace

Strom ohřívá chladná místa. Je nehlučný, tlumí zvuk, chytá prach, je recyklovatelný, žijí v něm další organismy, čistí vodu. Klimatizační zařízení spotřebovává elektrickou energii, na jedné straně chladí a druhou ohřívá. Je hlučné, používají se v něm nezdravé chemikálie a často drží zárodky bacilů.

Věděli jste, že: Drobní vlastníci lesů zatím od státu neobdrželi žádnou finanční kompenzaci za ztráty způsobené v důsledku kůrovcové kalamity? Zalesňovat musí ze své kapsy a mnozí z nich jsou již nyní v červených číslech.