Terapie lesem

25.01.2023

Les a zeleň mají pozitivní vliv na naše fyzické i duševní zdraví. Shodují se na tom lékaři a vědci. Lesní terapie je pak cestou, jak blahodárné pouto s přírodou opět obnovit. 

Pokud v lese trávíme čas pravidelně, jsme méně náchylní na nejrůznější nemoci a infekce. To jsou závěry třetí mezinárodní konference "Landscape and Human Health: Forests, Parks and Green Care", která se konala ve Vídni v roce 2017. Konference byla zaměřena na souvislosti mezi přirozenou a kulturní krajinou a lidským zdravím. Sto čtyřicet odborníků z dvaceti sedmi zemí světa sdílelo výsledky své vědecké práce, která se týkala působení pobytu v přírodě na lidské zdraví a na pocit štěstí a pohody.

Pobyt v lese má dle odborníků pozitivní vliv nejen na odbourávání stresu, ale například i na předcházení syndromu vyhoření.

Dr. Peter Mayer, vedoucí Spolkového výzkumného centra pro les (BFW), doporučuje, aby si lidé pobyt v lese "ordinovali" pravidelně a cíleně. 

V Irsku mají například ti, kteří trpí stresem, možnost zúčastnit se šestitýdenní "lesní terapie", založené na pobytu v lese. Je prokázáno, že díky ní u zúčastněných dochází k významnému snížení úrovně stresu.


Vyzkoušejte lesní terapii i v Čechách

"Příroda nepospíchá, ale přesto vše důležité proběhne včas" říká Aleš Miklík průvodce lesní terapií.

Co to lesní terapie vlastně je? 

Certifikovaná lesní terapie vychází z japonské metody Šinrin-joku a jedná se o velmi efektivní a výzkumy podložený způsob kontaktu s přírodou, který vede k hlubokému zklidnění, uvolnění stresu, posílení imunitního systému a zlepšení řady psychických funkcí. Probíhá formou fyzicky nenáročných aktivit a vycházek, jejichž smyslem je přenesení pozornosti "z hlavy do těla" pomocí mnoha našich smyslů. Dotýkáme se, čicháme, posloucháme, zhluboka dýcháme a vnímáme les mnoha způsoby a ve velmi klidném tempu. Výsledkem je mimo jiné plné prožívání přítomného okamžiku a stav spokojeného uvolnění naší pozornosti "mindlessness"

Metoda slibuje

  • Redukci stresu a posílení imunity
  • Hlubší spojení s přírodou
  • Zlepšení koncentrace i kreativity

Lesní terapie je způsob, jak využít naše zásadní biologické a historické pouto s přírodou pro léčení nás samotných i vztahu mezi lidmi a přírodou.

Více o metodě se dočtete na lesniterapie.cz