Africký mor prasat – Divočák v ohrožení

26.01.2022

Africký mor děsí lesníky i chovatele domácích prasat a mimořádná epidemiologická opatření motivují k odstřelu zvěře. Černá zvěř (stejně jako spárkatá), je v domácích lesích přemnožená a představuje obrovský problém pro obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Její regulace na únosné stavy je žádoucí. Na druhou stranu také se zvěří je nutné rozumně hospodařit a africký mor představuje nebezpečný fenomén.

foto: kňour, autor Marek Mejstřík
foto: kňour, autor Marek Mejstřík

Co je to Africký mor prasat

Africký mor prasat (AMP) je vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat domácích a divokých, způsobené DNA virem rodu Asfivirus. Zatímco u divokých afrických prasat je onemocnění bez příznaků, u prasat domácích a evropských divokých prasat je charakterizováno hemoragickou horečkou, apatií, skvrnami na kůži a krvácením na sliznicích a orgánech, ve většině případů končí smrtí nakaženého zvířete během několika dní. Jde o nákazu povinně hlášenou a v případě výskytu na území EU se vyhlašují mimořádná veterinární opatření. Nemocná zvířata se neléčí. Vakcína proti AMP neexistuje a jedinou prevencí je tak samotná ochrana před zavlečením tohoto viru. Na člověka se vir nepřenáší.

AMP na hranicích Česka

Nyní je výskyt Afrického moru prasat hlášen z německo-polského pohraničí a v rekci na to přicházejí v platnost mimořádná veterinární opatření.

Podobně jako v roce 2017, kdy se u nás tato choroba objevila poprvé, zavedla Státní veterinární správa České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství zástřelné a nálezné, které má motivovat k intenzivnímu lovu a vyhledávání uhynulých jedinců černé zvěře. Tato opatření skutečně v minulosti pomohla k vymýcení nákazy ve Zlínském kraji a zabránění šíření moru na další území.

Divočák v ohrožení?

Minulé zkušenosti a následný výzkum však ukázaly, že ani intenzivní lov černé zvěře nemá naštěstí za následek její dlouhodobé vymizení. Divočáci se do oblasti po epidemii vrátili již v prvním roce. 

V letech 2018-2019 bylo dospělé zvěře evidováno přibližně 15× více, lončáků (jedinec starší 24 měsíců) přibližně 6× více a selat dokonce 87× více.

Bližší informace přinesly fotopasti

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti prováděl od května roku 2018 monitoring černé zvěře s pomocí 14 fotopastí. Ty byly rozmístěny severovýchodně od Zlína na rozloze přibližně 50 hektarů. Fotopasti zaznamenávaly počet záchytů černé zvěře.

V roce 2018 bylo na fotopastech zaznamenáno celkem 21 záchytů. Po intenzivním lovu se tedy v oblasti vyskytovalo asi jen 13 kusů černé zvěře v přepočtu na 100 ha.

Oproti tomu rok 2019 vykázal mnohem větší počet - zaznamenáno bylo celkem 432 záchytů a došlo k významnému meziročnímu nárůstu

Ukázalo se, že ani intenzivní lov černé zvěře nemá za následek její dlouhodobé vymizení. Je proto třeba v současnosti apelovat na důsledné dodržování opatření v nové oblasti rizika na severu Čech, stejně jako tomu bylo v roce 2017. 

Přečtěte si také: Přemnožená zvěř způsobuje nerovnováhu. Tetřívek by mohl vyprávět!