Kalamita na ústupu? Co letos čekat od kůrovce?

06.05.2022

Loňské chladné a deštivé počasí během jara pomohlo našim lesům v boji s kůrovcem. Díky tomu meziročně poklesl objem napadených stromů téměř o třetinu. To jsou dobré zprávy! Co nám ale kůrovec připraví v letošní sezóně?

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Pojďme se ohlédnout za průběhem kůrovcové kalamity v roce 2021 a podívejme se, co nás pravděpodobně čeká letos.

Kůrovec v roce 2021

Výrazně studenější jaro mělo negativní dopad na průběh letové aktivity i rychlost vývoje podkorního hmyzu. Lesu bezesporu prospělo. Oproti roku 2020 tak poklesl objem poškození lesů asi o třetinu, z 19,8 mil. m3 na 13,8 mil. m3. Kůrovcová kalamita, se kterou se nyní potýkáme, kulminovala v roce 2020. Nyní se zdá, že začíná pomalu ustupovat.

Působením hmyzích škůdců, zejména kůrovce, bylo podle evidence Lesní ochranné služby v roce 2021 poškozeno asi 9,7 mil. m3 dřeva. Pro srovnání, v roce 2020 se jednalo o 15,4 mil. m3, v roce 2019 o 14,8 mil. m3 a v roce 2018 o 8,6 mil. m3.

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Výhled na rok 2022, aneb bude kůrovec opět požírat naše lesy?

Nízký stav listožravého a savého hmyzu v roce 2021, vytváří předpoklad omezeného vývoje a výskytu této skupiny hmyzu také v roce 2022.

Cesta k vítězství nad kůrovcem bude však ještě dlouhá a nelehká. Teprve následující měsíce nám napoví, zda bude ústup kalamity pokračovat i v letošním roce nebo se situace opět zhorší.

Zatím lze říci, že průběh počasí během podzimu, zimy a předjaří příliš optimisticky nevypadá. Chladné a deštivé jaro loňského roku se neopakuje a je tedy nutné situaci nepodcenit. V oblasti ochrany lesa před kůrovci je nyní klíčové soustředit se na zachycení přezimující generace brouků a jejich potomstva.

Případné klimatické extrémy by bohužel opět mohly vést ke zhoršení kalamity a meziročnímu zvýšení objemu kůrovcového napadení.

V případě přemnožení kůrovce budou mimo smrku ohroženy i další dřeviny, jako je borovice, modřín nebo jedle.

Rozsáhlé kalamitní holiny po zpracování nahodilých kůrovcových těžeb, Slezsko, Bruntálsko, 2021, archiv VÚLHM
Rozsáhlé kalamitní holiny po zpracování nahodilých kůrovcových těžeb, Slezsko, Bruntálsko, 2021, archiv VÚLHM

Stromy je třeba lesu vrátit

Rekordní zalesňování, ale taky zvětšující se mýtiny. Tak to v posledních letech vypadá v českých lesích právě kvůli kůrovcové kalamitě. 

Složení vysázených stromů se podle údajů Českého statistického úřadu postupně mění. Zatímco dřív převažovaly jehličnany, v posledních dvou letech mají mírně navrch listnáče.

Lesníci tak reagují nejen na kůrovcovou kalamitu, při které lýkožrout napadá hlavně smrky, ale taky na změny klimatu a nevyzpytatelné počasí.