Jak vysoké a staré rostou stromy v našich lesích - Víte to?

10.02.2024

Některé jsou opravdovými velikány. Shlíží na svět pod sebou z výšky přes 50 metrů a jejich životy přesáhnou ty naše lidské klidně o tisícovku let.

Zdroj: Pexels
Zdroj: Pexels

V České republice najdeme v lesích tyto dřeviny: Smrk ztepilý (52,4 %), borovici lesní (17 %), buk lesní (7 %), duby (6,8 %), modřín opadavý (3,9 %), břízu bělokorou (2,8 %) a jedli bělokorou (1 %). Ostatní listnáče - javory, jeřáby, jasany a jilmy potom zaujímají 7,9 % plochy a ostatní jehličnany 0,2 %.

Jaké výšky a stáří stromy v našich lesích dosahují? 

Smrk ztepilý

 • Dorůstá maximální výšky 50-60 metrů
 • Dožívá se i 400 let
 • Dospělost: Smrk ztepilý začíná plodit v asi od 60. roku a plodné roky se opakují po 4 až 5 letech.

Přesně 623 let rostl smrk ztepilý u Plešného jezera na Šumavě. Již uschlý jej objevili vědci. Jednalo se prý o nejstarší smrk v celém Česku a pravděpodobně i ve střední Evropě. Na výřezu z jeho kmene napočítali odborníci celkem 623 letokruhů.

Zdroj: Pexels
Zdroj: Pexels

Borovice lesní

 • Dorůstá maximální výšky 40 metrů
 • Dožívá se i 200 - 600 let
 • Borovice kvete od dubna do června, poprvé však až ve stáří 15 - 70 let. Na jednom stromě najdeme samčí i samičí šištice.

Věk nejstarší borovice u nás je odhadován na 170 let a od roku 2009 se řadí mezi památné stromy ČR. Zájemci ji najdou v remízku situovaném 300 metrů od obce Lom u Tachova. Strom obklopují další borovice, pravděpodobně její potomci, staré kolem 130 let

Buk lesní

 • Dorůstá maximální výšky přes 40 metrů
 • Dožívá se i 200 - 400 let
 • Plodit začíná v 50-80 letech.

Nevětším a nejstarším bukem České republiky je "hraniční buk" v osadě Teslíny v Brdech. Strom byl už dávno zaznamenáván v nejstarších lesnických mapách a značil hranice majetku benediktínů na Kolvíně. Jeho stáří se odhaduje přes 300 let a obvod kmene má přes 6 metrů.

Zdroj: Pexels
Zdroj: Pexels

Dub

 • Dorůstá maximální výšky 45 metrů
 • Dožít se může i 2000 let
 • Když zasadíme dub, prvních plodů se dočkáme v horizontu 40-50 let. Žaludy jsou zdrojem potravy mnohých živočichů, dříve i člověka.

Nejstarší mezi českými duby je Oldřichův dub v Peruci. Jedná se o dub letní, jehož stáří je odhadováno na přibližně 1000 let. Vysoký je 31 metrů a po obvodu měří 760 centimetrů. Dub je také zapsán na seznamu nejvýznamnějších stromů UNESCO

Bříza bělokorá

 • Dorůstá maximální výšky 35 metrů
 • Dožívá se okolo 100 - 150 let
 • Samčí jehnědy jsou převislé, 4-7 cm dlouhé, objevují se v dubnu až červnu. Plody - drobné nažky jsou asi 2 mm velké a lehké (rozšiřují se větrem na velké vzdálenosti). Plodit začíná ve stáří 10 až 15 let.

Popovská bříza je největší a nejstarší bříza na území ČR. Její stáří je odhadováno na 100 - 120 let, což je u břízy jakožto krátkověké dřeviny poměrně dlouhá doba. Obvod jejího kmene je 285 centimetrů a výška poměrně rozložité koruny dosahuje 24 metrů

Zdroj: Pexels
Zdroj: Pexels

Modřín opadavý

 • Dorůstá výšky 20-50 metrů
 • Dožívá se i 500 let
 • Modřín začíná plodit už v nízkém věku. Šišky po dozrání několik let vytrvávají na větvích.

Nejstarší modřín se nachází téměř na státní hranici s Německem na rozhraní Přírodního parku Východní Krušné hory a CHKO Labské pískovce. Petrovický modřín je starý asi 300 let a pamatuje uhersko-rakouské panovníky i obě světové války. Do jeho větví se vepsal krušnohorský mráz, který způsobil omrznutí jeho koruny.

Jedle bělokorá

 • Dorůstá výšky až 65 metrů
 • Dožívá se i 500 let
 • Rychleji roste od 15 let věku a výškový růst dosahuje maxima mezi 30 a 60 lety. V uzavřených lesních porostech plodí přibližně od 60 let věku.

Tlustá Tonka byla jedle bělokorá v severnější části bukojedlového pralesa Salajka u Frýdku-Místku v česko-slovenském pomezí v katastru obce Bílá. Jedle byla údajně přes 500 let stará, před svým poražením byla největší a nejstarší jedlí beskydských lesů.