Ekocentrum Vrátkov: Respektuj a buď respektován

21.04.2022

Princip, který využívá toto moderní českobrodské centrum nejen ve vztahu k lesu a přírodě, ale také při výuce dětí i dospělých. 

Městské lesy Český Brod s rozlohou cca 800 ha, kladou důraz na trvale udržitelné hospodaření na svých majetcích, stejně, jako na posilování kompromisů mezi produkčními a mimoprodukčními funkcemi lesa. Disponují vlastními provozními zdroji a ty se pak snaží v co největší míře využívat. Jedním z těchto zdrojů je prodej štípaného palivového dříví lokálním odběratelům. Právě ze zisků pak podporují lesní pedagogiku, environmentální výchovu, budují nové lesní a turistické cesty a spolupracují s organizacemi i skupinkami nadšenců.

Centrum pro děti i dospělé

V roce 2021 vzniklo v areálu hájovny městských lesů Ekocentrum Vrátkov - moderní centrum environmentální a polytechnické výchovy, které poskytuje aktivity a výuku spojené s ochranou okolní přírody a lesů. Nově zrekonstruovaný objekt obklopuje druhově bohatý les, který se postupně mění v údolní nivu říčky Šembery, která svým tokem dotváří jedinečný charakter tohoto místa.

Výuka pro školy i jednotlivce

Jádrem činnosti Ekocentra Vrátkov je realizace ekologických výukových programů, které nabízí jak školám, tak zájmovým spolkům a skupinám z řad široké veřejnosti. Pro tu jsou také připraveny tematicky zaměřené workshopy, terénní exkurze a další osvětové akce. 

Pedagogická koncepce ekocentra se opírá o zavedené metody práce s dětmi a mládeží přičemž nezapomínají ani na ty nejmenší, kteří potřebují více citu a pochopení. Přístup zdejších lektorů je postaven na principu: "Respektuj a buď respektován", který uplatňují nejen vůči dětem, ale i k přírodě, která nás obklopuje a kde se odehrává většina aktivit.

Ekocentrum Vrátkov
Ekocentrum Vrátkov

Co u nás najdete

Ekocentrum sídlí zhruba 6 km od města Český Brod a najdete tady moderně vybavenou a stylově zařízenou učebnu, která pojme až 40 osob. Součástí areálu ekocentra je zastřešená venkovní dílna, kde jsou k dispozici nástroje a pomůcky pro jednoduché tvoření i složitější práci se dřevem. V těsném sousedství ekocentra je daňčí obora, louka s ohništěm a venkovním posezením.


Den otevřených lesů

18. června přivítají Městské lesy český Brod a Ekocentrum Vrátkov návštěvníky při celorepublikovém Dni otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ale také ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce proběhne v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz