Horší, než se čekalo - Až 40 miliard aneb Kůrovcová kalamita v aktuálních číslech

07.10.2019

Kůrovcová kalamita v roce 2019 způsobila větší škody, než se na začátku roku odhadovalo. A přitom zdaleka nekončí. V přímém ohrožení je až polovina smrkových porostů v ČR a ekonomické ztráty byly na základě odborných posudků vyčísleny podle aktuálních analýz CZECH FOREST think tank 40 miliard korun.

"Situace nestátních vlastníků lesů je dramatická," upozorňuje předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Ing. František Kučera. "Přežití některých z nich bych nominoval na Nobelovu cenu za ekonomiku," přidává se s hodnocením situace jednatel Lesního družstva Vysoké Chvojno Radomír Charvát. Ačkoliv situace je kritická, stát zatím nevyplatil vlastníkům lesů žádné mimořádné dotace, které by jim ekonomicky pomohly vyrovnat ztráty a umožnily to, co nařizuje zákon (a co sami vnímají jako klíčový úkol) - totiž znovu zalesnit vzniklé holiny.

Částka 1,5 miliardy, kterou vláda přislíbila vlastníkům vyplatit do konce roku jako kompenzaci za ztráty z roku 2018 (+ 1 miliarda k vyplacení v prvním čtvrtletí roku 2020), zatím pro nestátní vlastníky není k dosažení. Možnost spuštění žádostí o výplatu dotací se totiž váže na schválení novely tzv. "Lesního zákona", kterou bude koncem října projednávat Senát. "Věříme, že Senát, stejně jako Poslanecká sněmovna, zareaguje promptně na situaci, která je nesmírně kritická a nedojde k žádným průtahům," doufá František Kučera. 

V souvislosti s novými odhady škod jsou peníze ze státní kasy pomocí, kterou vlastníci lesů vítají - už nyní je ale jasné, že jde o pomoc významně nedostatečnou. Ekonomické škody za rok 2019 totiž dosahují již zmíněných 40 miliard a jen na znovu zalesnění vzniklých holin by bylo potřeba přes sedm miliard korun.

Jak se počítalo:

Nárůst škod proti prvotním odhadům z přelomu roku je způsoben zejména dalším propadem cen dříví a zpřesněním tzv. oceňovací vyhlášky. 

Pro výpočet škod na výnosech a z předčasného smýcení lesních porostů byl využit odhad vycházející z dostupných dat a prognóz s předpokládaným objemem kůrovcem napadeného dříví v roce 2019 na úrovni 30 mil. m3. Dále byla využita reálná data o cenách jehličnatých sortimentů za období leden-září 2019. Z těchto dat byla znaleckým postupem vypočítána částka 36,8 miliardy korun škod na výnosech a z předčasného smýcení porostů. Škody na výnosech jsou oproti předchozímu odhadu vyšší o 3,8 mld. Kč, což je zapříčiněno dalším poklesem cen dříví o 100-150 Kč/m3 dle jednotlivých sortimentů. Ceny jehličnatého dříví se tak v mnoha případech dostávají pod přímé výrobní náklady. Škody z předčasného smýcení jsou oproti loňského odhadu vyšší o 3,9 mld. Kč z důvodu zpřesněné metodiky v aktualizované vyhlášce MZe (č. 296/2018 Sb. účinné od 20. 12. 2018).

S výjimkou lokálních jarních mrazů byly klimatické podmínky pro pěstování sadebního materiálu v letošním roce příznivější než v roce 2018 a v lesních školkách celkově nedošlo k výrazným ztrátám na sadebním materiálu. Ztráty způsobené usycháním vysazených sazenic v lesích jsou prozatím odhadovány na 25 %. Z důvodu vyšších vstupních cen je celková škoda na výsadbách odhadována na 250 až 350 milionů korun.

Významnou ekonomickou zátěž představují pro vlastníky lesů také vícenáklady spojené s bojem s kůrovcovu kalamitou (složitější kalamitní těžba, asanace dříví, logistika, skladování) v odhadované výši 2,25 miliardy korun.

CELKOVÉ ŠKODY

Celkový odhad ekonomických škod v lesích za rok 2019 činí 39,4 miliardy korun.

Plocha lesů, která byla v roce 2019 zdevastována působením sucha a kůrovce je aktuálně odhadována 66 000 ha a náklady na zalesnění těchto ploch by činily zhruba 7,3 miliardy korun. V průběhu podzimu postižená plocha zpřesňována na základě analýzy satelitních dat prezentovaných prostřednictvím www.kurovcovamapa.cz.

V přímém ohrožení je aktuálně zhruba 450 mil. m3 smrkového dříví (zásoba smrku starší 21 let, po odečtení již vytěžených nebo napadených porostů), tedy polovina porostů v ČR. 

Při aktuálním poklesu cen dříví to znamená riziko budoucích škod ve výši více než 600 miliard korun. 

Tyto škody by se existenčně projevily nejen na straně soukromých a obecních vlastníků, ale i na straně českého státu, který vlastní více než 50 % lesů a je příjemcem mnoha odvodů ze státních i soukromých lesů. 

Plošné odumírání lesů předznamenává také obrovské ekonomické škody na straně dřevozpracujícího průmyslu, kterému nebudou vlastníci lesů schopni v dohledné době dodat dostatečné objemy dříví.

V neposlední řadě jsou škody vznikající v lesním hospodářství kritickým ohrožením zaměstnanosti na venkově, kde představuje práce v lesích a souvisejících oborech velmi významnou součást pracovního trhu.

Mohlo by vás zajímat:  Není to jen kůrovec, co trápí české lesy. Lesníci nevědí, co dřív.

Zachrání lesníci naše lesy? VIDEO.