Ing. Miroslav Štoll z Lesy města Český Krumlov: My máme štěstí. Můžeme bojovat

29.08.2019

Malebné město na jihu Čech je obklopeno lesy, které spravuje společnost Lesy města Český Krumlov. Jejím jednatelem je čtvrtým rokem Ing. Miroslav Štoll. Dvanáct let zde působil také jako lesník a právě tady se místní rodák kdysi do lesů zamiloval. "Můj zájem vyhrát bitvu s kůrovcem není jen profesní, ale i osobní," přiznává sympatický klidný muž.

Co momentálně nejvíc trápí zdejší lesy?

Pokračuje situace z loňského roku, kdy jsme na našem majetku zpracovali zhruba 60 % objemu naší těžby v kůrovcových těžbách. Nejsme na tom tak tragicky, jako kolegové na Moravě a v jiných částech republiky, ale postupně se to zhoršuje. Stále doufáme, v podstatě ukrytí mimo hlavní ohniska kůrovcové kalamity, že sem ta největší vlna nepřijde a děláme pro to všechno, abychom měli čisté svědomí a naše lesy zachránili. Jak to dopadne však nedokážeme s jistotu říct.

Máte při pohledu například na situaci v lesích na Dačicku strach?

Strach je moc silné slovo a nic by nám nepomohl. Máme samozřejmě ze současné situace velký respekt a jsme ve střehu. Naštěstí se nacházíme v trochu jiné situaci než kolegové lesníci třeba právě na Dačicku, kde měl smrk historicky velké zastoupení. Naše firma vznikla před pětadvaceti lety a během našeho hospodaření se podařilo upravit druhovou skladbu lesa tak, že procento melioračních a zpevňujících dřevin činí 46 % (na území, kde přímo ovlivňujeme skladbu lesa) a 18 % na celé výměře našich lesů (1 300 ha). Nevím, co by se dalo v tomto směru udělat lépe a myslím, že jsme nic nepodcenili. Uvidíme, co bude dál. Zatím asanujeme kůrovce a pereme se s krizí na trhu se dřevem. Díky dlouholetým obchodním kontraktům se nám zatím daří dřevo prodávat, i když výrazně levněji. Tím ztráty na hospodaření narůstají. Stále ještě ale máme peníze na zalesňování. To zdaleka všichni nestátní vlastníci lesů - ať soukromí nebo obecní - říci bohužel nemohou.

O jaká hlavní opatření se v boji s kůrovcem opíráte?

Tady stále ještě můžeme vyhledávat napadené stromy a včas je asanovat. To by při masivním náletu kůrovce samozřejmě nebylo možné. My ale ještě máme naději, a tak kdo může, jak se říká... kdo má ruce nohy, ten je v lese. S motorovou pilou pracuje, jak řekl s nadsázkou jeden kolega, kdo ji umí nastartovat. Na tom je hodně pravdy (úsměv). Pro asanaci vlákniny používáme technologii Mercata, kterou považuji v současné situaci za velký přínos. Spotřeba chemických prostředků je nízká, nákladově je tato technologie příznivá a pokud je dřevo na skládce dobře přichystáno tak, aby se textilie nepotrhala, dá se použít opakovaně. Podle našich zkušeností až třikrát nebo čtyřikrát.

Sucho, které trápí republiku od roku 2015, způsobuje i schnutí borových lesů. V jaké kondici jsou borovice ve vašich lesích?

Zase až tolik jich tu nemáme a ty, které tu stojí, jsou na tom poměrně dobře. Hodně tomu napomáhají zásoby vody pocházející z letošní poměrně bohaté sněhové nadílky.

Hovořil jste o zalesňování. Jakou strategii volíte, jak vypadá druhová skladba dřevin?

S druhovou skladbou se snažíme pracovat celých 25 let existence podniku a budeme se snažit dál. Ale nejsme na poli, kde raz dva vyměníte jednu plodinu za druhou, když se ji pěstovat nedaří. Využíváme získané zkušenosti, sázíme třeba nyní více dubů, než buků, protože nám vznikají po kůrovcových těžbách větší holiny, na kterých by buk nerostl. Dnes, i vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám, nelze s jistotou říct, co je vlastně správně. Nevíme to. "Jen" se snažíme vyjít ze všech poznatků z vědy i praxe a lesy zachovat pro další generace. Pro každého lesníka je kus velké pravdy ve výroku, že les nedědíme od našich předků, ale půjčujeme si ho od našich dětí. Musíme se o lesy starat, podle nejlepšího vědomí a svědomí, aby i naše děti mohly chodit do lesa, na jaký jsme dvě stovky let zvyklí. Nikdo, až na extrémistické zelené výjimky, tu snad nechce zpátky pralesy. Věřte, že by se to nikomu z nás ve finále nezamlouvalo.

Máte pocit, že široká veřejnost vnímá problémy v lesích správnou optikou?

Dnes už asi většina lidí ví, že kůrovcová kalamita je obrovská. Jen to obvykle každý řeší až ve chvíli, kdy se kůrovec ocitne na dohled jeho bydliště nebo třeba chaty... Setkáváme se spíš s pochopením, ale občas se přece jen stane, že si někdo stěžuje, že jsme mu vytěžili ten "jeho" les, kam chodí na houby nebo že pracujeme s těžkou technikou v lese, případně, že motorové pily jsou moc hlasité. Jenže nám nic jiného, než napadené stromy co nejrychleji asanovat a odvézt z lesa pryč, nezbývá. Je to boj s časem.

(foto: Joe Hendrickson a Lesy města Český Krumlov)

Do Českého Krumlova míří stovky tisíc turistů. Má to nějaký vliv na městské lesy?

Snažíme pro turisty i místní obyvatele přizpůsobit režim v příměstských lesích, kde jsme vybudovali naučnou stezku, dětské i fitness hřiště a hospodaříme tam v trochu jiném režimu. Přesto jsou to, myslím, velmi "útulné" klidné lesy.

Jakou podporu cítíte z radnice?

Nemůžeme si stěžovat. Město si založilo obchodní společnost pro správu svých lesů a je na nás, abychom zvládli i v současnosti nepříznivou situaci. Pravidelně seznamujeme radní Českého Krumlova se situací v městských lesích a vysvětlujeme, proč jsme zvolili to a nebo jiné řešení... Radnice ví, že ekonomická situace je pro nás stále složitější a vnímáme podporu.

Na rozdíl od státu, který sice schválil dotace (více v článku ZDE), ale ty jsou výrazně nedostatečné a zatím v nedohlednu...

To snad ani nebudu rozvádět. Situace je pro vlastníky lesů výjimečně nepříznivá a stát jedná pomalu, neefektivně a nedostatečně. Jak říká další můj kolega: Dokud nezačne kůrovec žrát řepku, pořádně se nic nestane... A nejde jen o dotace. Vezměte si tu neuvěřitelnou záležitost s přemnoženou spárkatou zvěří. Na tom, že je této zvěře moc a že páchá škody na lesních ekosystémech, se shodne Sdružení vlastníků lesů, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Lesy ČR, dokonce i myslivci samotní a přesto s tím nikdo nedokáže nic udělat. A my pak jsme nuceni přihlížet takovým extrémům, jako že se někdo rozhodne vypustit daňky z farmového chovu do lesa, ti se tam množí, páchají obrovské škody a státní správa se tváří, že s tím nemůže nic udělat.

Jaké procento své pracovní doby v pozici jednatele trávíte "papírováním"?

80 %. Většinou s myšlenkou, že dotační software MZe nemohl vyvíjet IT specialista, protože nic tak uživatelsky nepřívětivého jsem ještě nikdy neviděl a rozhodně se nedá mluvit o software 21. století. Dál bych se raději nevyjadřoval. Samozřejmě chápu nutnost evidence našich činností, ovšem vyplňování statistických výkazů - kdo nezkusil, nepochopí. Ubírá mi to čas, který potřebuji na jinou práci.

Kdy se rozhodlo, že budete lesníkem?

(úsměv). Asi v deseti letech a pak už pro mě jiná cesta nebyla. Zamiloval jsem se do lesa přes myslivost, velký vliv měl i můj děda. Dnes mám to životní štěstí, že se starám o lesy, ve kterých jsem vyrůstal a jsou mi nejbližší. Pocházím odtud a rád bych ty lesy pro další generaci pomohl zachovat. Zní to jako klišé, že... Ale tak to prostě je.

Box: Lesy města Český Krumlov s.r.o. zblízka

Obchodní společnost Lesy města Český Krumlov s.r.o. hospodaří v pronajatých lesích Města Český Krumlov na základě nájemní smlouvy od r. 1994. Město Český Krumlov je jediným zakladatelem a 100% vlastníkem obchodní společnosti.

Hlavní činností je výkon odborné správy lesů, pěstební a těžební práce, ochrana lesa. Funkci odborného lesního hospodáře vykonává jednatel společnosti Ing. Miroslav Štoll, činnost firmy zajišťují dva lesníci ve venkovním provozu, 1 THP administrativní pracovník. Společnost obhospodařuje celkem 1.329,-ha lesů, z tohoto množství je 1.300,-ha ve vlastnictví Města Český Krumlov, 29,-ha ve vlastnictví společnosti.

Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:

  • Lesy hospodářské - 1147,13 ha
  • Lesy ochranné - na mimořádně nepříznivých stanovištích - 23,26 ha
  • Lesy zvláštního určení - v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů - 9,88 ha
  • Lesy zvláštního určení - příměstské a rekreační - 61,01 ha
  • Lesy zvláštního určení - se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou - 95,72 h

Více na www.lesymestack.cz

Na Šumavě jsou převážně borové lesy, VIDEO ohledně jejich současných problémů v ČR.