Jak se chovat v lese v případě bouřky větru a krupobití

05.07.2024

Koncem června zasáhly Čechy i Moravu silné bouřky, které přinesly přívalové deště, silný vítr a místy i krupobití. V lesích padaly stromy, některé oblasti zůstaly zaplavené, a půda je na mnoha místech stále podmáčená. A v lesích teď není bezpečno.

Riziko popadaných stromů a větví

Po bouřkách je výrazně zvýšené riziko pádu stromů a větví. Vítr může způsobit poškození kořenů, kmenů i korun stromů, což často vede k jejich následnému pádu.

  • Vstup do lesa tedy pečlivě zvažte: V oblastech, kde je zákaz vstupu do lesa, tento zákaz respektujte. Lesníci a odborníci nejlépe vědí, kde je riziko nejvyšší.
  • Buďte ostražití: Při vstupu do lesa pozorně sledujte stromy kolem sebe. Vyhýbejte se oblastem s viditelně poškozenými nebo nakloněnými stromy.
  • Pozor na rozměklou půdu: Půda nasycená vodou může být velmi nestabilní. Vyvrácené stromy a padající větve jsou často důsledkem měkké a podmáčené půdy.

Po bouřkách a silném větru si procházku lesem opravdu dobře rozmyslete. Pokud sem skutečně musíte, mějte s sebou nabitý mobilní telefon a o svém záměru (kam přesně jdete a kdy se vrátíte) informujte někoho ze svého okolí. 


Jak se chovat při bouřce v přírodě: Praktické rady

Pokud vás zastihne bouřka v lese či jinde v přírodě je klíčové zachovat klid a vědět, jak se správně chovat. Následující tipy vám mohou zachránit život:

  1. Vyhněte se vysokým a osamoceným stromům: Tyto stromy jsou častým cílem blesků. Najděte úkryt mezi menšími a hustěji rostoucími stromy.

  2. Nestůjte na otevřených prostranstvích: Louky, pole a vrcholy kopců jsou nebezpečné. Hledejte nižší a krytější místa.

  3. Nelehejte si na zem: Pokud vás bouřka zastihne bez možnosti úkrytu dřepněte si s nohama co nejblíže k sobě. Tímto způsobem minimalizujete kontakt se zemí a případný úder blesku projde co nejmenší plochou vašeho těla.

  4. Odhoďte kovové předměty: Kov přitahuje blesky. Odložte od sebe všechny kovové předměty, jako jsou hole, batohy s kovovým rámem nebo nástroje.

  5. Vyhněte se vodním plochám: Voda je vodivá a blesk může zasáhnout i vodní hladinu. Nepobývejte tedy v blízkosti jezer, řek nebo mokřadů.

  6. Odpojte elektroniku: Mobilní telefony a jiná elektronika mohou přitahovat blesky. Vypněte je a schovejte.

  7. Dávejte pozor na vodivé materiály: Vyhýbejte se kovovým plotům, železnicím nebo drátům, které mohou přenášet elektrický náboj.

Pamatujte, že bouřky mohou být velmi nebezpečné. Pokud máte možnost, nejlepším řešením je vyhledat bezpečný úkryt a vyčkat, než bouřka přejde.