Mýty o lese a lesnictví: 11. díl - Z lesa si mohu odnést hub nebo dalších plodů, co unesu

17.06.2022

Často získáváme pocit, že co v lese najdeme, můžeme si také automaticky odnést domů. Jak je to ale ve skutečnosti? 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

V České republice má podle lesního zákona každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody, a to způsobem, který nepoškozuje les (ne hřebenem) a nenarušuje lesní prostředí. Každý je při tom povinen dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Člověk není primárním strávníkem darů lesa, rostou pro zvěř a ptactvo. Doby, kdy lidé řešili sběrem hub hlad, jsou již minulostí (houbám se kdysi přezdívalo "maso chudých").

V řadě evropských zemí je sběr hub omezen a za nedodržení pravidel hrozí vysoké pokuty.

Například v Rakousku je sběr hub pro vlastní potřebu limitován maximálně 2 kg na osobu. Navíc se houby smí sbírat v určitých časových intervalech - v létě od 7 do 19 hodin, od října do 17 hodin, a to z toho důvodu, aby se omezilo rušení zvěře. V Německu se liší limity sběru hub podle spolkových zemích - od 0,5 do 2 kg. Sběr hub je regulovaný také ve Francii - v různých departmentech mezi 5 až 10 litry hub za člověka na den. V Itálii je situace různá podle regionů, např. v jižním Tyrolsku je potřeba si zakoupit povolenku, a to za každý den a pro každou obec, na jejímž katastru chce zájemce houbařit. V Chorvatsku lze sbírat houby na základě povolení, sbírat lze maximálně 3 kg hub, a regulován je i sběr dalších lesních plodin - ostružiny, maliny apod. V Nizozemsku platí zákaz sběru hub v jakémkoliv množství.

Mimo parky sbírat můžeme, važme si toho!

V ČR je sběr lesních plodů, hub a bylin zakázán jen v národních parcích a ve vojenských lesích. V roce 2020 nasbírali Češi 42,5 tisíc tun hlavních lesních plodin (houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky, bezinky), v peněžním vyjádření to představovalo 7,661 miliardy korun (Zelená zpráva MZe).

Když sběr plodů a hub přechází ve vandalismus

Někteří nevychovaní návštěvníci lesa v touze za co nejlepšími houbovými úlovky narušují oplocenky, které chrání mladé stromky před zvěří. To je ovšem podle lesního zákona zakázané a za tento přestupek hrozí pokuta až 5000 Kč. Důvody jsou jasné, jednak je to poškození mladých stromků samotnými sběrači a jednak zvěří, která neomylně najde místo, kudy se do oplocenky na mladou a šťavnatou svačinku dostat. Lesníkům po její návštěvě pak zbydou jen oči pro pláč.


Den otevřených lesů

18. června proběhne po celé ČR Den otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, ale také zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce se bude konat v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz