Mýty o lese a lesnictví: 1. díl - Když necháme les „ladem“, příroda si pomůže sama

07.06.2022

Mnoho lidí se domnívá, že les by měl být ponechán přírodě a to zcela bez zásahů člověka. Důvodů, proč ale takový přístup není udržitelný je celá řada. 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Člověk ovlivňuje přírodu a krajinu v podstatě od té doby, co se objevil na Zemi. Po staletí tak žijeme v kulturní krajině. Mnohé druhy zvířat a rostlin, které stojí za to chránit, se vyskytují jen v kulturní krajině. 

Když se příroda ponechá sama sobě, tyto druhy zmizí.

Výzkumy dokazují, že aktivní hospodaření na principu udržitelnosti vede k rozmanitosti druhů a naplňování mimoprodukčních funkcí, například v oblasti klimatu nebo vodohospodářství.

Les rozvíjí region a dává lidem práci

Aktivní správa lesa také přispívá k rozvoji regionů, poskytuje výdělek pracovníkům v lesnictví, ale i v navazujících oborech, jako jsou nábytkáři nebo stavebníci.

Bez pomoci člověka bychom do lesa nemohli

Les ponechaný bez zásahu nedokáže plnit funkce, které od něj společnost očekává, a přináší s sebou mnoho problémů. Jedním z nich je zákaz vstupu do takových lesů kvůli popadaným stromům a nebezpečí úrazu, zvýšené riziko požárů, ale i ohrožení sousedních lesních majetků hmyzími škůdci. Bezzásahové lesy také negenerují žádnou ekonomickou hodnotu.

Musíme hledět do budoucnosti

V současné době je třeba lesy v ČR i Evropě adaptovat na klimatické změny. To však příroda s ohledem na současné požadavky společnosti na lesy nezvládne sama, a je potřeba, abychom jí pomohli. Je samozřejmě obtížné nyní předvídat, jaké dřeviny budou ty "správné" za 50-80 let. Cestou ale je pěstovat pestré lesy, s různou druhovou i věkovou skladbou, které dokáží klimatickým změnám lépe odolat

Od roku 2019 převažují při zalesňování českých lesů listnaté dřeviny nad jehličnatými a zvyšuje se i přirozená obnova lesů.


Den otevřených lesů

18. června proběhne po celé ČR Den otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, ale také zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce se bude konat v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz