Mýty o lese a lesnictví: 4. díl - Lesník rovná se myslivec

09.06.2022

Myslivec a lesník je to samé a oba střílí zvířata. Další mýtus, který přetrvává mezi lidmi. Prozradíme, jak je to ve skutečnosti. 

Lesník Jaromír Králík se stará o lesy v okolí Sušice
Lesník Jaromír Králík se stará o lesy v okolí Sušice

Lesník je profesionál, který se zabývá lesem a lesním hospodářstvím.

Stará se o les, o zdraví a vitalitu stromů, lesní cesty a vodní zdroje. Pečuje se o to, aby les prospíval a dřevo ze stromů bylo co nejkvalitnější a my jsme měli například čím a na co psát, z čeho vyrábět nábytek a domy, nebo čím topit.

Lesnické vzdělání lesníka

Aby se mohl člověk stát lesníkem, musí se učit na střední nebo vysoké škole mnoha oborům, které do sebe zapadají (ekonomika, pěstování lesa, ochrana lesa, hospodářská úprava lesů, těžba dřeva, mechanizace a dopravní zařízení atd., ale také výuka myslivosti).

Kdo je to myslivec

Myslivec pečuje o zvěř a myslivecká zařízení, aby měl o zvěři přehled. K tomu, aby mohl člověk být myslivcem, musí složit zkoušku z myslivosti. Pokud chce lovit, musí složit zkoušku k získání zbrojního průkazu. Potom se může stát členem nějakého mysliveckého sdružení, od kterého dostane povolenku k lovu.

Na rozdíl od lesnictví je myslivost volnočasová aktivita, je však i mnoho myslivců z povolání. Myslivec z povolání bez vazby na povolání lesnické je např. bažantník nebo oborník.

Myslivec a lesník v jedné osobě

Často se můžeme setkat s myslivcem a lesníkem v jedné osobě, ale není to pravidlo. Pro les je to však ideální kombinace, která byla za první republiky zcela běžná. Po druhé světové válce došlo u nás k rozsáhlým společensko-ekonomickým změnám, které vedly ke znárodňování a pozemkové reformě. Vlastnictví půdy přestalo mít význam, uživatel půdy byl nadřazen jejímu majiteli a tím postupně docházelo i k oddělování péče o les (lesnictví) a myslivosti.

Víte, že hajný je jedno z nejstarších označení lesního personálu? 

Již v 11. století to byla osoba určená k hájení lesů. Hajní byli dlouho odměňování buď zcela, nebo z velké části pouze v naturáliích. Až později byli zařazeni do služebních tříd a jejich úkolem bylo vykonávat lesní službu, ochrannou, dohlédací a výkonnou pod dozorem úředníka spravujícího polesí.


Den otevřených lesů

18. června proběhne po celé ČR Den otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, ale také zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce se bude konat v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz


Přečtěte si také o dalších mýtech, které lidé často považují za pravdivé: Lesy jsou otevřené všude a všem