Mýty o lese a lesnictví: 6. díl - Kůň pracující v lese trpí

11.06.2022

Kůň který pracuje v lese při těžbě dřeva je často vnímán, jako týrané zvíře. O tom, proč koně v lesích ještě zcela nenahradila technika a jak je se zvířaty zacházeno vám právě prozradíme. 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Chladnokrevná plemena koní mají v České republice dlouhou tradici a jejich využití je zvláště vhodné k těžkým tažným pracím v nepřístupném terénu.

Kůň do lesa patří

Do 60. let 20. století se koně v lesích využívali běžně. Poté je převážně nahradila moderní technika, harvestory a další specializované stroje, jednak z důvodu jejich většího výkonu, ale také kvůli razantnímu úbytku pracovníků v lesnictví. V roce 1990 bylo v lesnictví zaměstnáno téměř 58 tisíc lidí, v roce 2000 cca 32 tisíc, v roce 2009 pouze 16 tisíc. V posledních 5 letech se počet  lidí pracujících v lese pohybuje mezi 13 a 14 tisíci.

Ekologické hledisko

Ještě donedávna bylo stahování dřeva koněm považováno za zastaralé, neúčinné a pomalé. Nyní je však tento pohled přehodnocován, a to zejména z ekologických důvodů. Přibližování dřeva koněm je nejšetrnějším způsobem, jak dostat vytěženou hmotu z lesa ven a zároveň nepoškodit stávající porost a případné přirozené zmlazení.

Do nepřístupného terénu se stroje nedostanou

V případech, kdy je těžba umístěna do náročného terénu nebo obtížného probírkového porostu jsou koně nenahraditelní. Ve složitém lesním terénu nemůže koni konkurovat žádný stroj, i když se moderní technologie posouvají velmi rychle dopředu a při vývoji již bývá kladen důraz na ochranu životního prostředí.

Nejen koně, ale i kočí musí v lese velmi tvrdě pracovat 

V náročném terénu nachodí denně několik kilometrů, a to za jakéhokoli počasí, navíc je tu i riziko, že klády ujedou a dojde ke zranění. I to je jeden z důvodů, proč toto povolání pomalu mizí. Práce kočího začíná brzo ráno ve stáji a po návratu z lesa končí zase tam. Kůň je živé zvíře, které má své nároky a zároveň je to prostředek obživy. Správnému kočímu vždy leží na srdci dobrá kondice a zdravotní stav jeho koně. Nejpozději po čtyřech hodinách práce následuje hodinová přestávka na odpočinek, napojení, nakrmení a kontrolu stavu koně i jeho výstroje.Den otevřených lesů

18. června proběhne po celé ČR Den otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, ale také zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce se bude konat v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz