Mýty o lese a lesnictví: 7. díl - Smrku odzvonilo, stačí se podívat na následky kůrovcové kalamity

13.06.2022

Hysterie proti smrku není na místě. Smrk ztepilý je dřevinou, která by měla i v obnově lesů po kůrovcové kalamitě hrát důležitou roli. Zásadní ale je vyvarovat se rozsáhlých monokultur smrku ve středních i vyšších polohách a rozsáhlých stejnověkých porostů. 

Naši předkové sázeli smrk v dobré víře. Před sto lety bylo klima odlišné. Prakticky po celou dobu smrk ekonomicky držel dřevozpracující průmysl a výnosy z jeho pěstování významně přispívaly do státního rozpočtu. 

Smrk na naše území rozhodně patří a bylo by chybou jej ve směsích s ostatními dřevinami nepoužívat.

Těžištěm přirozeného rozšíření smrku ztepilého v ČR jsou zejména vyšší a horské polohy. Na specifických stanovištích jako jsou rokle, soutěsky nebo podmáčené lokality se však vyskytoval prakticky ve všech vegetačních stupních. Asi překvapí, že přirozený výskyt je doložen například z Labských pískovců z nadmořské výšky pouhých 120 metrů nad mořem.

Smrk má v lesích své místo

Smrk může ve vyšších a horských polohách v budoucnu naplňovat produkční funkci, ve středních polohách může být na vhodných stanovištích využit pro zvýšení biologické rozmanitosti a jako produkční kostra porostu. Smrk lze využít i v roli přípravné dřeviny, která chrání stínomilné dřeviny (buk, jedle), které v jeho sousedství prospívají.

Smrk má ideální potřebné fyzikální vlastnosti a představuje široký sortiment užití ve stavebnictví (nadzemní i podzemní stavby, stožáry, mostní a střešní konstrukce, rámové i masivní konstrukce dřevostaveb, trámy, latě, KVH panely ....), nábytkářství, papírenském a textilním průmyslu. Jeho plná náhrada listnatými dřevinami je nereálná.


Den otevřených lesů

18. června proběhne po celé ČR Den otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, ale také zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce se bude konat v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz