Mýty o lese a lesnictví: 8. díl - Jako klimatizační jednotka fungují pouze listnaté stromy

14.06.2022

Vzrostlý strom, vypaří za den až několik set litrů vody. Ochlazuje okolí a vytváří vzdušnou vlhkost. Říká se, že tuto schonost mají pouze listnáče, ale není tomu tak. 

Malými otvory v listech a jehlicích, tzv. průduchy, přijímá strom oxid uhličitý, vylučuje kyslík a vodní páru. Na 1 milimetru čtverečním se nachází až několik set průduchů, které se otevírají a zavírají podle okolní teploty, vzdušné vlhkosti i podle obsahu vody v rostlině.

Jako klimatizační jednotka fungují listnaté i jehličnaté stromy

Jehličí je z botanického hlediska typ listu, který je uzpůsoben k tomu, aby vytrvával na stromě po celý rok. Jehlice mají menší plochu než klasické listy a většinou také velice tuhý povrch s různými ochrannými vrstvami, což odpařování vody omezuje. To je ale důležité v zimě, kdy je příjem vody ze zmrzlé půdy znemožněn.

Zelená klimatizace

Vzrostlý strom, pokud je dobře zásobený vodou, vypaří za den až několik set litrů vody. Na výpar jednoho litru vody přitom spotřebuje 0,7 kWh sluneční energie. Tato energie je vázaná ve vodní páře a uvolní se zpět při kondenzaci vodní páry na chladných místech na vodu. Při slunném počasí strom chladí své okolí výkonem až 5krát vyšším než běžná klimatizační jednotka o výkonu 2 kWh.

Rozdíl teplot korun lesních porostů a zastavěných ploch ve městě může dosahovat v letních měsících 20-25 °C. Povrch korun stromů má v horkém letním dnu 28 °C, ale beton chodníku nebo střešní krytina na domě jsou ve stejný den rozpáleny až na 50 °C a více. I povrch půdy pod zemědělskými plodinami je výrazně teplejší než povrch korun v lesem pokryté krajině.

Jehličnaté dřeviny regulují odtok vody ze srážek a tím usměrňují erozi povrchu. 

Většina jehličnanů má pravidelnou a velmi hustou korunu. Díky tomu chrání sníh před jarním sluncem, takže tání neprobíhá tak rychle a nehrozí záplavy v takové míře jako na plochách s listnatými lesy.


Den otevřených lesů

18. června proběhne po celé ČR Den otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, ale také zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce se bude konat v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz