Mýty o lese a lesnictví: 9. díl - Sázet stromy a obnovovat les nemůže být drahá záležitost a dokáže to při troše šikovnosti každý

15.06.2022

Obnova lesa je základní disciplínou pěstování lesů. Může být přirozená, umělá nebo kombinovaná. A zda je to tak jednoduché? Možná se budete divit. 

Přirozená obnova se uskutečňuje zejména nalétnutím nebo opadem semen na vedlejší holou plochu nebo přímo pod mateřský porost. Semeno musí zapadnout do příznivých podmínek, aby se zdárně vyvinulo. Ani přirozená obnova ale není bez práce a bez vhodných podmínek na stanovišti možná. A rozhodně se neobejde bez odborné erudice lesního hospodáře. K přirozené obnově je porost od mládí připravován výběrem. V porostu se ponechávají nejschopnější jedinci. Po celou dobu je udržováno a upravováno zastoupení těch dřevin, které se snaží lesník uchovat v budoucím porostu. 

Dalším typem přirozené obnovy je výmladnost - většinou z pařezu, který zbyde po pokácení stromu.

Přirozenou obnovou nelze zpravidla zdárně zajistit celou porostní plochu a je proto potřeba ji doplnit i uměle.

Umělá obnova je výsledkem přímé činnosti člověka. Provádí se buď výsevem semen nebo výsadbou sazenic lesních dřevin, která je svázána lesnickou legislativou, a podle velikosti lesního majetku lesními hospodářskými plány nebo osnovami. Výhodou umělé obnovy je např. možnost použití sadebního materiálu z nejkvalitnějších porostů daného ekotypu a také nezávislost na periodicitě plodnosti dřevin. Finančně je umělá obnova nákladnější. 

Ceny sazenic i práce stoupají každým rokem. Inflace v oboru dosahuje 20 %. Při letošním jarním zalesňování se tak pohybovaly jenom příménáklady na vysazení jedné sazenice od 15 do 20 Kč za kus. 

Levné to není 

Cena sazenic závisí na druhu dřeviny a na její výšce, ale i na tom, zda se jedná o sazenici obalovanou nebo prostokořennou. Obecně nejdražší jsou jedle a duby. Druh dřeviny také podmiňuje minimální počet sazenic na hektar zalesňované plochy. U smrku jsou to například 3 tisíce, u jedle 3,5 tisíce, u borovice lesní 8 tisíc, u dubu 9 tisíc, u buku 8 tisíc. V závislosti na tom, o jaká stanoviště se jedná a jaká směs dřevin může být pro zalesňování konkrétní plochy použita, se pak liší i náklady na zalesnění jednoho hektaru - od 50 do 100 tisíc bez DPH.

Ani umělá obnova nebývá zpravidla stoprocentně úspěšná a kultury zpravidla vyžadují vylepšování, zejména v případě prostokořenných sazenic.


Den otevřených lesů

18. června proběhne po celé ČR Den otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, ale také zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce se bude konat v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz